23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 237-541698
Offentliggjort
08.12.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.01.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/96389184.aspx

Udbyder

Svendborg Kommune

Vindere

Weekendvagt og -beredskab

(30.04.2019)
Anticimex
Ishøj

Lovpligtige kommunale Tilsyn til Svendborg Kommune

(30.04.2019)
Kiltin
3660 Stenløse

Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse til Svendborg Kommune

(30.04.2019)
Anticimex A/S
2635 Ishøj

Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Svendborg Kommune
29189730
Ramsherred 5
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Merete Parsdal
E-mail: merete.parsdal@svendborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/96389184.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.svendborg.dk/udbud

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/96389184.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/96389184.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90923000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lovpligtigt kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune fordelt på 3 delaftaler:

- Delaftale 1: Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse,

- Delaftale 2: Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse,

- Delaftale 3: Lovpligtig tilsyn af ejendomme.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse til Svendborg Kommune.

Skønnet antal årlige anmeldelser i vagtordning ca. 52.

For nærmere beskrivelse af krav til udførelsen henvises til bilag 2, kravspecifikation og

Udbudsmaterialet i sin helhed.

Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse indgår i delaftale 1.

Lovpligtig tilsyn af ejendomme indgår i delaftale 3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse til Svendborg Kommune.

Skønnet antal årlige anmeldelser ca. 2 800.

For nærmere beskrivelse af krav til udførelsen henvises til bilag 2, kravspecifikation og udbudsmaterialet i sin helhed.

Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse indgår i delaftale 2.

Lovpligtig tilsyn af ejendomme indgår i delaftale 3.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delområde 3: Lovpligtig tilsyn af ejendomme

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lovpligtig tilsyn af ejendomme til Svendborg Kommune.

Skønnet antal årlige tilsyn af ca. 500.

For nærmere beskrivelse af krav til udførelsen henvises til bilag 2, kravspecifikation og udbudsmaterialet i sin helhed.

Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse indgår i delaftale 1.

Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse indgår i delaftale 2.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til udøvelse af det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141 for delaftale 1 og delaftale 2:

Tilbudsgiver skal for hver af de 2 delaftaler vedlægge kopi af Tilbudsgivers autorisation for at må udøve rottebekæmpelse (autorisation som rottebekæmper, jf. § 20 i bekendtgørelse nr. 1723 af 17.12.2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Der skal vedlægges autorisationer for de medarbejdere, der har en autorisation og som Tilbudsgiver agter at benytte til opgaven. (Autorisationer vedlægges Bilag 9 Tilbudsgiver autorisation.)

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Kopi af Tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK. Tilbudsgiver skal fremsende den fulde police samt forsikringsbetingelser i sin helhed.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om Tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Fortrykt formular findes som Bilag 6- Virksomheds - og regnskabsoplysninger og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.

I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 år. Fortrykt formular findes som Bilag 6 - Virksomheds - og regnskabsoplysninger og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.

Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Kopi af Tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK. Tilbudsgiver skal fremsende den fulde police samt forsikringsbetingelser i sin helhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de betydeligste erfaringer med kommunal rottebekæmpelse, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af ydelserne og angivelse af kontaktpersoner. Udfyld Bilag 7 - Referenceliste. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte kontaktpersonerne.

Hvis Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/01/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/01/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det er ikke muligt for Tilbudsgivere, at deltage i åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2018

Send til en kollega

0.109