23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 248-573038
Offentliggjort
26.12.2018
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Hårde hvidevarer


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Direktoratet for Kriminalforsorgen
53383211
Strandgade 100
København K
1401
Danmark
Kontaktperson: Carsten Bod
Telefon: +45 72554371
E-mail: carsten.bod@kriminalforsorgen.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/88916109.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kriminalforsorgen.dk/

I.1) Navn og adresser
Kriminalforsorgen v/Direktoratet for Kriminalforsorgen
København K
Danmark
E-mail: carsten.bod@krfo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kriminalforsorgen.dk

I.1) Navn og adresser
Dansk Politi v/Rigspolitiet
København V
Danmark
E-mail: CTN003@politi.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.politi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Hårde hvidevarer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39710000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale om indkøb af hårde hvidevarer til husholdningsbrug for hele Kriminalforsorgen i Danmark samt Dansk Politi i Danmark.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39700000
39711000
39711100
39711110
39711120
39711130
39711360
39711361
39711362
39711420
39713100
39713200
39713210
39713430
39714000
39714110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale om indkøb af hårde hvidevarer til husholdningsbrug for hele Kriminalforsorgen i Danmark samt Dansk Politi i Danmark.

Der indgås 2 rammeaftaler. En med Kriminalforsorgen og en med Dansk Politi. Rammeaftalerne adskiller sig i det væsentligste ved, at rammeaftalen med Kriminalforsorgen er eksklusiv, hvor rammeaftalen med Dansk Politi er ikke-eksklusiv. Der indgås rammeaftale med en (1) leverandør.

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder forventet aftag for hver rammeaftale, samt de mindstekrav varerne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialet.

Den forventede omsætning udgør årligt 1 800 000 DKK ekskl. moms.

Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Leverandøren er ikke garanteret en minimumsomsætning.

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler. Markedet er præget af mindre og mellemstore virksomheder, der både har kapacitet og erfaring til at byde på den samlede opgave.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 140-319833
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Hårde hvidevarer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2018

Send til en kollega

0.088