23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 007-010666
Offentliggjort
10.01.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Ny forskningsbygning - DTU Institut for Miljø, B112


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
30060946
Energivej, Bygning 409
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Lisbet Sand
E-mail: Isand@dtu.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dtu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af ny forskningsbygning - DTU Institut for Miljø, B112

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

DTU udbyder projektering og opførelse af en bygning (B112), der skal indgå i DTU Institut for Miljø på Lyngby Campus.

Bygningen er en udvidelse af og delvis erstatning af de eksisterende faciliteter og placeres imellem og i fysisk forbindelse med eksisterende laboratorier og administration.

B112 skal anvendes til modtagelse, opbevaring og håndtering af både flydende, flygtige og faste residualer og affaldstyper, til opstillinger og forsøg i kontrolleret laboratoriemiljø.

Udover modtagelsesdepot og laboratoriefaciliteter skal der etableres enkelte møde- og kontorfaciliteter samt fleksible cirkulationsarealer med mulighed for uformelle møder og udstilling.

Byggeriet forventes at være i størrelsesordenen 2 300 m2 bruttoetagereal fordelt på 3 etager. Herudover skal der være et opholds-/dyrkningsareal på tag.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
45000000
71200000
71300000
71500000
45210000
45220000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som en konkurrencepræget dialog efter reglerne i udbudslovens § § 67-72.

Projektet udbydes som et samlet udbud af en totalentrepriseaftale og en totalrådgiveraftale. Totalentreprenøren og totalrådgiveren skal sammen søge om prækvalifikation som et hold.

De prækvalificerede hold afgiver et samlet tilbud på opgaven.

Udover totalentrepriseaftalen og totalrådgiveraftalen reguleres samarbejdet mellem totalentreprenøren, totalrådgiveren og DTU af en samarbejdsaftale.

Formålet med samarbejdsaftalen er at bringe relevante kompetencer i spil så tidligt som muligt, at etablere et effektivt og ligeværdigt samarbejde om projektering og udførelse af projektet, og at give parterne en fælles interesse i, at projektet indfrier og overgår DTU's krav, behov og forventning.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/01/2019

Send til en kollega

0.094