23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-013705
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.02.2019 Kl. 14:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/97855535.aspx

Udbyder

Techcollege m.fl.

Vindere

1E - Techcollege

(27.03.2019)
XL-BYG Brejnholt Randers A/S
Ørneborgvej 46
8960 Randers SØ

1H - Den jydske Haandværkerskole

(27.03.2019)
XL-BYG Brejnholt Randers A/S
Ørneborgvej 46
8960 Randers SØ

Opdateringer

Annullering
(27.03.2019)

Leverancerne til Mercantec og Aarhus Tech er annulleret.

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer


Techcollege m.fl.

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Techcollege m.fl.
Øster Uttrup Vej 1
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Henrik Holtse
Telefon: +45 31386602
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/97855535.aspx

I.1) Navn og adresser
Techcollege
Øster Uttrup Vej 1
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.techcollege.dk

I.1) Navn og adresser
Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mercantec.dk

I.1) Navn og adresser
Aarhus Tech
Halmstadgade 6
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhustech.dk

I.1) Navn og adresser
Den jydske Haandværkerskole
Ellemosevej 25
Hadsten
8470
Danmark
Kontaktperson: Advokat Henrik Holtse
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.djhhadsten.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/97855535.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/97855535.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44111000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

De deltagende skoler indkøber bygge- og konstruktionsmaterialer til brug for undervisning.

Følgende 4 skoler deltager i udbuddet:

1) Mercantec;

2) Techcollege;

3) Aarhus Tech;

4) Den jydske Haandværkerskole.

Hver enkelt skole indgår selvstændig rammeaftale, og optræder som selvstændig juridisk enhed i kontraktperioden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1B - Mercantec

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1E - Techcollege

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1G - Aarhus Tech

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1H -Den jydske Haandværkerskole

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44111000
44111100
44190000
44191000
44192000
44900000
44910000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Indkøb af bygge- og konstruktionsmaterialer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers generelle egnethed til at udføre den udbudte kontrakt vurderes på baggrund af oplysninger om de obligatoriske udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver skal udfylde de markerede felter i følgende hovedafsnit i ESPD:

- Del II.A (oplysninger om den økonomiske aktør),

- Del II.B (oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter),

- Del II.C (oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet),

- Del II.D (oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på),

- Del III.A (straffedomme),

- Del III.B (betaling af skatter, afgifter og bidrag),

- Del III.C (insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/02/2019
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2019

Send til en kollega

0.14