23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-014739
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Stockholms läns landsting, Trafiknämnden

Upphandling av Trafikledning och Operativa Tjänster till Kollektiv sjötrafik


Stockholms läns landsting, Trafiknämnden

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Trafiknämnden
232100-0016
Stockholm
105 73
Sverige
Kontaktperson: Anna Hagelin
E-post: anna.hagelin@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sl.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Trafikledning och Operativa Tjänster till Kollektiv sjötrafik

Referensnummer: TN 2018-0622 och TN 2018-0890
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
63000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Trafikledning och Operativa tjänster är två separata områden som har vissa men begränsade synergier sinsemellan, varför upphandlingen delas upp i två separata anbudsområden som kommer att resultera i två separata avtal. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller två anbudsområden eller ett kombinatoriskt anbud.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
63520000
63700000
63720000
71311200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Trafikledning och Operativa tjänster är två separata områden som har vissa men begränsade synergier sinsemellan, varför upphandlingen delas upp i två separata anbudsområden som kommer att resultera i två separata avtal. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller två anbudsområden eller ett kombinatoriskt anbud.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 006-009442
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Felaktigheter i upphandlingsdokument som måste korrigeras därför avbryts upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/affragotky

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/01/2019

Send til en kollega

0.137