23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 008-015227
Offentliggjort
11.01.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Jämtkraft Aktiebolag

Vindere

(28.05.2019)
Gärdin & Persson AB
Box 3104
831 03 Östersund

Lås- och passersystem


Jämtkraft Aktiebolag

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Jämtkraft Aktiebolag
556001-6064
Box 394
Östersund
831 25
Sverige
Kontaktperson: Peter Berglöf
E-post: peter.berglof@jamtkraft.se
Nuts-kod: SE322

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jamtkraft.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbncihedq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbncihedq&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lås- och passersystem

Referensnummer: Jämt18/1060/170
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44521120
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Inbjudan för att ansöka om att delta i upphandling av Lås- och passersystem för Jämtkraft AB.

Under 2019 ska 3 stycken anläggningar konverteras från ett passersystem till RCO. Jämtkraft avser införa elektromekaniska låssystem på sina anläggningar som komplement till passersystem.

Jämtkraft avser teckna avtal avseende samarbete inom passersystem (RCO) samt lås/nycklar. Jämtkraft AB avser teckna en längre avtalsperiod för support m.m.

Allmänt

Jämtkraft AB inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med intresseanmälan (anbudsansökan) att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument, nedanstående instruktioner och eventuellt bifogade handlingar/dokument. Det avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
42961100
44521100
44521130
45315100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE322
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Inbjudan för att ansöka om att delta i upphandling av Lås- och passersystem för Jämtkraft AB.

Under 2019 ska 3 stycken anläggningar konverteras från ett passersystem till RCO. Jämtkraft avser införa elektromekaniska låssystem på sina anläggningar som komplement till passersystem.

Jämtkraft avser teckna avtal avseende samarbete inom passersystem (RCO) samt lås/nycklar. Jämtkraft AB avser teckna en längre avtalsperiod för support mm.

Allmänt

Jämtkraft AB inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med intresseanmälan (anbudsansökan) att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument, nedanstående instruktioner och eventuellt bifogade handlingar/dokument. Det avser att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 12/03/2019
Slut: 11/03/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 03/07/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Härnösand
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/01/2019

Send til en kollega

0.098