23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 011-022439
Offentliggjort
16.01.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholm Vatten AB

Byggentreprenad - Henriksdal


Stockholm Vatten AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholm Vatten AB
556210-6855
Bryggerivägen 10
Stockholm
106 36
Sverige
Kontaktperson: Sten Janson
E-post: sten.janson@svoa.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.svoa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byggentreprenad - Henriksdal

Referensnummer: 16SV1183
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45252210
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

.Ingående arbeten för denna entreprenad omfattar i huvudsak anläggnings- och byggnadsarbeten, se kvalificeringsdokument punkt 1.3 Omfattning

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45200000
45262300
45262310
45262700
45300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholm

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ingående arbeten för denna entreprenad omfattar i huvudsak anläggnings- och byggnadsarbeten, se kvalificeringsdokument punkt 1.3

II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se kommande förfrågningsunderlag

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 060-112557
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/12/2018
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/01/2019

Send til en kollega

0.114