23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
17.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Rebild Arkitekterne
Støvring Midtpunkt
9530 Støvring
Mail: annesofie@rebildark.dk

Indlevering af tilbud

Til
15.02.2019 Kl. 10:00

Addresse
Rebild Arkitekterne
annesofie@rebildark.dk

Udbyder

Rebild Kommune

Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole


Rebild Kommune

Opgavebeskrivelse Samlet indskoling og nyindretning af daginstitution, Skørping skole.
Rebild Kommune udbyder herved i offentlig licitation, nedennævnte arbejder i forbindelse med til- og ombygning for samlet indskoling på Skørping Skole, med nyindretning af daginstitutionen BH Skovbjørnen.

Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.

Beliggenhed: Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.

Byggeriet omfatter:
Udførelse af en samlet indskoling, hvor eksisterende SFO 1 sammenbygges med Lilleskolen, derudover foretages mindre renoveringer af udvalgte birum, samt etablering af ventilation i eksisterende klasselokaler på Lilleskolen.
Eksisterende SFO 2, beliggende mod Himmerlandsvej renoveres med nye overflader, gulve, vægge og lofter m.m. Der indrettes nyt køkken og nedslidt sanitet på toiletter udskiftes. Der foretages tagudskiftning med ændring fra eternit bølgeplader til tagpap med listedækning og tilhørende følgearbejder som efterisolering, nye tagrender og nedløb m.m.
Udearealer/legeplads opdeles med nyt hegn tilpasset fremtidig brug med både daginstitution, skole og SFO. Udearealer bearbejdes med primær anvendelse- og evt. flytning af eksisterende legeredskaber, skure, hytter og tilpasning af den omgivende beplantning samt belægninger.
For at undgå opstilling af midlertidige klasselokaler opdeles projektet i 2 etaper, hvor den samlede indskoling skal udføres først.

Byggeperiode:
Med forbehold for politisk behandling og myndighedernes godkendelse forventes indgåelse af kontrakter april, 2019 med byggestart umiddelbart herefter.
Byggeriet udføres i 2 etaper, med delaflevering på etape 1, marts 2020, med sidste afleveringsforretning på etape 2, juni 2020.

Entrepriseopdeling:
1. Råhusentreprisen.
2. Tømrer- og snedkerentreprisen.
3. Gulventreprisen.
4. Malerentreprisen.
5. El-entreprisen.
6. VVS-entreprisen.
7. Ventilationentreprisen.

Bestilling af udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan rekvireres skriftligt hos Rebild Arkitekterne, Støvring Midtpunkt, 9530 Støvring. Mail: annesofie@rebildark.dk.
Udbudsmaterialet udsendes elektronisk senest den 25. januar 2019 og frem til 14. februar 2019 kl. 10.00.
Ved tilmelding skal oplyses hvilken entreprise man ønsker at give tilbud på, samt mailadresse.

Licitation:
Licitationen afholdes den 15. februar 2019, kl. 10.00. Skørping Skole, Himmerlandsvej 65, 9520 Skørping.
Annonceret 16. januar 2019 12:00:00 CET
Deadline 15. februar 2019 10:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45200000, 44111400, 45214200, 45262311, 45310000, 45331000, 45332000, 45422000, 45430000
Myndighedstype Kommune

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Byggeriet udbydes i fagentreprise med mulighed for at afgive tilbud på en eller flere entrepriser.
Tildelingskriteriet for opgaven i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren er ”laveste pris” for det samlede byggeri.
Udvælgelseskriterier Laveste konditionsmæssige pris

Kontaktperson

Navn Anne-Sofie Fisker
Telefon +45 30734304
E-mail annesofie@rebildark.dk

Ordregiver

Navn Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530 Støvring
DK
Telefon +45 61735052
E-mail jahk@rebild.dk
WWW www.rebild.dk

Modtager af tilbud

Navn Rebild Arkitekterne
Adresse for modtagelse af tilbud annesofie@rebildark.dk

 

Send til en kollega

0.101