23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 013-027464
Offentliggjort
18.01.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Banedanmark

Offentligt udbud af armerede betonpæle


Banedanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V.
1577
Danmark
Kontaktperson: Jens Peter Storck
Telefon: +45 82340000
E-mail: jps@bane.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af armerede betonpæle

Sagsnr.: E2006 Dæmninger Ring og Remkolde
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44212227
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter indkøb af armerede betonpæle, der skal anvendes i forbindelse med entreprenørens arbejder ved Ring og Remkolde for E2006.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44212227
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

Ring og Remkolde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter indkøb af armerede betonpæle, der skal anvendes i forbindelse med entreprenørens arbejder ved Ring og Remkolde.

Der skal leveres følgende for henholdsvis Ring og Remkolde:

- Ring: Der skal leveres 388 pæle samt 10% ekstra (hvilket udgør 39 pæle), dvs. 427 pæle i alt,

- Remkolde: Der skal leveres 150 pæle samt 10% ekstra (hvilket udgør 15 pæle), dvs. 165 pæle i alt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Endvidere indeholder kontrakten følgende optioner:

— Mulighed for indkøb af ekstra pæle 5 gange i kontraktperioden som følgende:

- - 5 gange af 15 ekstra pæle til Ring,

- - 5 gange af 39 ekstra pæle til Remkolde.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

TEN-T

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 197-446448
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Offentligt udbud af armerede betonpæle

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Banedanmark havde modtaget ét tilbud i forbindelse med dette udbud vedrørende indkøb af armerede betonpæle. Tilbuddet indeholdte ét forbehold til udbudsmaterialet. I henhold til Forsyningsvirksomhedsdiriktivet art. 50 er Banedanmark således overgået til udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud. Der henvises til Bekendtgørelse om indgået kontrakt for denne udbudsprocedure.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2019

Send til en kollega

0.096