23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 014-028844
Offentliggjort
21.01.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Indlevering af tilbud

Til
30.01.2019 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224702&B=NORDKOB

Udbyder

Nordkøb A/S

Vindere

Delkontrakt 2 Opgaver i resten af kommunen, samt byudviklingsopgaver som eksempelvis Favrholm, vand- og spildevand

(11.09.2019)
EnviDan A/S
Vejlsøvej 23
8600 Silkeborg

Delkontrakt 1 Opgaver i Hillerød by, vand - og spildevand

(11.09.2019)
Orbicon
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Opdateringer

Rettelse
(25.01.2019)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 30-01-2019
Time: 23:59
Læses:
Dato: 18-02-2019
Time: 23:59


Yderligere oplysninger
Det følger af udbudsbekendtgørelse 2019/S 014-028844, at fristen for ansøgning om deltagelse i udbuddet er den 30.1.2019, kl. 23:59. Dette er ikke i overensstemmelse med det resterende udbudsmateriale, hvori det fremgår, at fristen for ansøgning om deltagelse i udbuddet er den 18.2.2019, kl. 23:59. Den endelige frist for ansøgning om deltagelse i udbuddet er således den 18.2.2019, kl. 23:59.

Rådgiverydelser i forbindelse med planlægningsopgaver omkring vand og spildevand


Nordkøb A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nordkøb A/S
37199605
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Peter Lerche Andreasen
Telefon: +45 48405174
E-mail: pla@nordkob.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224702&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=224702&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgiverydelser i forbindelse med planlægningsopgaver omkring vand og spildevand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hillerød Forsyning (HF) har behov for 2 faste rådgiverteams til håndtering af en stribe planlægningsopgaver i forbindelse med Plan- & Myndighedsafdelingens opgaver forud for projekterings- og udførelsesfasen. Planlægningsopgavernes slutprodukt vil eksempelvis være businesscases, ideoplæg og anlægsprogrammer samt dispositionsforslag, projektforslag og forprojektdispositionsforslag.

Udbuddet omfatter 2 delkontrakter:

— Delkontrakt 1: Opgaver i Hillerød by, vand og spildevand,

— Delkontrakt 2: Opgaver i resten af kommunen samt byudviklingsprojekter.

Som eksempelvis Favrholm, vand og spildevand.

Hver delkontrakt har en anslået værdi på 8 000 000 DKK ekskl. moms.

Nordkøb A/S gennemfører udbuddet på vegne af Hillerød Spildevand A/S Og Hillerød Vand A/S.

Hver delkontrakt har karakter af en rammeaftale og vil blive tildelt 1Tilbudsgiver. Hver delkontrakt har en varighed på 4 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1 Opgaver i Hillerød by, vand - og spildevand

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71313400
71332000
71351000
71352000
71410000
71530000
71540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter blandt andet planlægningsopgaver i forbindelse med Plan- og Myndighedsafdelingens opgaver forud for projekterings- og udførelsesfasen.

Planlægningsopgavernes slutprodukt vil eksempelvis være businesscase ideoplæg og anlægsprogram

samt dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder ud fra følgende emner mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med "lignende eller tilsvarende opgaver" forstås udførelse af opgaver, der ligner eller svarer til listen over opgavetyper, som det forventes vil blive indkøbt under Rådgiverkontrakten, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 2.3.3. I denne sammenhæng vil datomæssigt nyere udførte opgaver blive vægtet højere end datomæssigt ældre udførte opgaver.

Liste over opgavetyper.

- Overordnede helhedsplaner for specifikke områder,

- Byggemodning af større projekter fra kommunale udstykninger,

- Separatkloakering,

- Forsyningsplanlægning på overordnet ledningsniveau for vand og spildevand,

- Nye ledningsanlæg for spildevandstransport,

- Ledningsanlæg for separat regnvandsafledning til vandløb,

- Nye ledningsanlæg for vandtransport fra kildeplads over vandværk til forbruger.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 2.3.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2 Opgaver i resten af kommunen, samt byudviklingsopgaver som eksempelvis Favrholm, vand- og spildevand

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71313400
71332000
71351000
71352000
71410000
71530000
71540000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakten omfatter blandt andet planlægningsopgaver i forbindelse med Plan- & Myndighedsafdelingens opgaver forud for projekterings- og udførelsesfasen.

Planlægningsopgavernes slutprodukt vil eksempelvis være businesscase, ideoplæg og anlægsprogram

samt dispositionsforslag, projektforslag og forprojekt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der på en delkontrakt modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge de 5 virksomheder ud fra følgende emner mest erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver.

Med "lignende eller tilsvarende opgaver" forstås udførelse af opgaver, der ligner eller svarer til listen over opgavetyper, som det forventes vil blive indkøbt under Rådgiverkontrakten, jf. prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 2.3.3. I denne sammenhæng vil datomæssigt nyere udførte opgaver blive vægtet højere end datomæssigt ældre udførte opgaver.

Liste over opgavetyper:

- Overordnede helhedsplaner for specifikke områder,

- Byggemodning af større projekter fra kommunale udstykninger,

- Separatkloakering,

- Forsyningsplanlægning på overordnet ledningsniveau for vand og spildevand,

- Nye ledningsanlæg for spildevandstransport,

- Ledningsanlæg for separat regnvandsafledning til vandløb,

- Nye ledningsanlæg for vandtransport fra kildeplads over vandværk til forbruger.

Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD'et afsnit V. Ansøger kan vedrørende referencer henvise til de oplysninger, som er afgivet til brug for vurderingen af mindstekravets opfyldelse, se prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 2.3.3.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

— Ansøgers samlede årlige omsætning i DKK, jf. ESPD'et, pkt. IV.B. 1b,

— Ansøgers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B.4,

— Om ansøger har haft positiv egenkapital i det sidste regnskabsår.

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende ansøgers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal.

Såfremt ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte delkontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Samlet årlig omsætning på 3 000 000 DKK de 3 seneste afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af prækvalifikationsansøgning);

2) Soliditetsgrad på minimum 5% i de 3 seneste afsluttede regnskabsår (regnet fra tidspunkt for afgivelse af prækvalifikationsansøgning).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Mindst 2 og maksimalt 5 relevante referencer med kortfattet oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med tilsvarende ydelser/opgaver af hvert punkt på ”Liste over opgavetyper” nedenfor - udført inden for de seneste 3 år, jf. ESPD'et, pkt. IV.C.1b. Ansøgere, som evt. afgiver mere end 5 referencer er ikke ukonditionsmæssige, men Ordregiver vil i så fald alene vil tage de første 5 referencer i betragtning.

Liste over opgavetyper:

- Overordnede helhedsplaner for specifikke områder,

- Byggemodning af større projekter fra kommunale udstykninger,

- Separatkloakering,

- Forsyningsplanlægning på overordnet ledningsniveau for vand og spildevand,

- Nye ledningsanlæg for spildevandstransport,

- Ledningsanlæg for separat regnvandsafledning til vandløb,

- Nye ledningsanlæg for vandtransport fra kildeplads over vandværk til forbruger.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, beløb, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx. underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD'et for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiver for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil skal ansøger bede om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgerne skal opfylde følgende mindstekrav:

1) Ansøger skal dokumentere at have udført mindst 2 lignende eller tilsvarende ydelser/opgaver af hvert punkt på ”Liste over opgavetyper” nedenfor - inden for de seneste 3 år (regnet fra tidspunkt for afgivelse af prækvalifikationsansøgning). Der skal oplyses bygherre og kontaktperson med telefonnummer. En reference må dække over flere opgavetyper, dette skal blot fremgå klart af ansøgningen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/01/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/02/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Følgende punkter i ESPD'et om udelukkelse skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Bemærk: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delkontrakter, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af mindstekravene, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder.

Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Dokumentation: Ansøgerne, som prækvalificeres, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ansøgere, som beror sig på andre enheders kapacitet vil, som en del af dokumentationen, blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren, jf. Prækvalifikationsbetingelserne afsnit 2.3.2 og 2.3.3.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.4.2017.

Forud for en tildelingsbeslutning skal de(n) tilbudsgiver(e), som står til at blive tildelt kontrakt over for Ordregiver på tro og love erklære, at den tidligere fremsendte dokumentation fortsat er retvisende.

Efter tilbudsfristens udløb vil Ordregiver vurdere, om det er hensigtsmæssigt at afholde individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne. Denne vurdering vil blive foretaget for hver delkontrakt. Det er således muligt, at en eller begge delkontrakter tildeles uden forhandling, mens der indledes forhandlinger om tilbuddene på andre delkontrakter.

Forhandlingsforløbet:

Efter tilbudsfristens udløb vil Ordregiver vurdere, om det er hensigtsmæssigt at afholde individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne. Denne vurdering vil blive foretaget for hver delkontrakt. Det er således muligt, at en eller begge delkontrakter tildeles uden forhandling, mens der indledes forhandlinger om tilbuddene på andre delkontrakter. Ordregiver giver hurtigst muligt efter tilbudsfristen besked om, forhandlingsmøderne gennemførelse. Ordregiver forventer, at forhandlingsmøder vil blive afholdt 25.3.2019. Er der ingen forhandlingselementer kan forhandlingsmøder aflyses. Gennemføres forhandlingsmøderne, vil tilbudsgiverne forud for mødet modtage en dagsorden.

Ordregiver forbeholder sig ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder. Endvidere forbeholder Ordregiver sig ret til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder.

Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2019

Send til en kollega

0.109