23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 021-045437
Offentliggjort
30.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230357&B=FUS

Udbyder

Fællesudbud Sjælland

Opdateringer

Annullering
(04.03.2019)

FUS er blevet gjort opmærksom på uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, som på trods af rettelse tidligt i processen fortsat har karakter af ændring af grundlæggende element. Derfor ser vi os nødsaget til at annullerede udbuddet allerede nu.

FUS udbud af daginstitutionsmøbler


Fællesudbud Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesudbud Sjælland
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Johnny Hansen Greve Kommune
Telefon: +45 43979504
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.faxekommune.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/194986

I.1) Navn og adresser
Faxe Kommune
29188475
Frederiksgade 9
Haslev
4690
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.faxekommune.dk

I.1) Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk

I.1) Navn og adresser
Guldborgsund Kommune
29188599
Parkvej 37
Nykøbing F.
4800
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.guldborgsund.dk

I.1) Navn og adresser
Holbæk Kommune
29189447
Kanalstræde 2
Holbæk
4300
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.holbaek.dk

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej141B
Kalundborg
4400
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalundborg.dk

I.1) Navn og adresser
Køge Kommune
29189374
Torvet 1
Køge
4600
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

I.1) Navn og adresser
Lejre Kommune
29188548
Møllebjergvej 4
Hvalsø
4330
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejre.dk

I.1) Navn og adresser
Næstved Kommune
29189625
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk

I.1) Navn og adresser
Odsherred Kommune
29188459
Nyvej 22
Højby
4573
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odsherred.dk

I.1) Navn og adresser
Roskilde Kommune
29189404
Rådhusbuen 1
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kommune
18957981
Skt. Bendtsgade 1
Ringsted
4100
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ringsted.dk

I.1) Navn og adresser
Slagelse Kommune
29188505
Rådhuspladsen 11
Slagelse
4200
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.slagelse.dk

I.1) Navn og adresser
Sorø Kommune
29189994
Rådhusvej 8
Sorø
4180
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.soroe.dk

I.1) Navn og adresser
Vordingborg Kommune
29189676
Valdemarsgade 43
Vordingborg
4760
Danmark
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vordingborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230357&B=FUS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230357&B=FUS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

FUS udbud af daginstitutionsmøbler

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
39161000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Greve kommune udbyder på vegne af Fællesudbud Sjælland daginstitutionsmøbler. Formålet med udbuddet er at opnå en løsning af høj kvalitet, der dækker de behov, som alle daginstitutioner i Fællesudbud Sjælland har. Endvidere ønsker Ordregiver at sikre, at den vindende Tilbudsgiver kan indrette stuer til både vuggestuer, børnehaver, SFO’er samt fællesrum i daginstitutionerne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39161000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Greve kommune udbyder på vegne af Fællesudbud Sjælland daginstitutionsmøbler. Formålet med udbuddet er at opnå en løsning af høj kvalitet, der dækker de behov, som alle daginstitutioner i Fællesudbud Sjælland har. Endvidere ønsker Ordregiver at sikre, at den vindende Tilbudsgiver kan indrette stuer til både vuggestuer, børnehaver, SFO’er samt fællesrum i daginstitutionerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler begrundet af markedssituationen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte følgende økonomiske og finansiel egnethed (mindstekrav):

- Tilbudsgiver skal have en omsætning på mindst 5 000 000 DKK om året inden for daginstitutionsmøbler,

- Tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad på mindst 120% (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100,

- Tilbudsgiver må ikke have noget forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder,

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital ligeledes i de sidste 2 regnskabsperioder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte følgende økonomiske og finansiel egnethed (mindstekrav):

- Tilbudsgiver skal have en omsætning på mindst 5000 000 DKK om året inden for daginstitutionsmøbler,

- Tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad på mindst 120% (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100,

- Tilbudsgiver må ikke have noget forbehold i revisionsbemærkningerne de sidste 2 regnskabsperioder,

- Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital ligeledes i de sidste 2 regnskabsperioder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for Tilbudsgivers tekniske egnethed (mindstekrav):

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en referenceliste over minimum 2 tilsvarende kontrakter med offentlige myndigheder med levering af daginstitutionsmøbler til institutioner. Med tilsvarende menes kontrakter, hvor offentlige ordregivere indgår kontrakter omkring levering af daginstitutionsmøbler.

For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed og den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencelisten,

- Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver skal have et sortiment inden for daginstitutionsmøbler på minimum 500 produkter i webshoppen fordelt inden for alle varegrupper. Det skal forstås således, at det er grund-sortiment, og ikke varianter i form af farve, størrelse, konfiguration, tekstil osv. (Mindstekrav). Dokumentationen skal være en oversigt over tilbudsgivers totale sortiment inden for daginstitutionsmøbler. Denne skal vedhæftes tilbuddet i Excel. Listen skal indeholde varenummer, varebeskrivelse, producentens varenummer, samt prisen fra den offentlige tilgængelige webshop.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbuddet skal indeholde følgende dokumentation for Tilbudsgivers tekniske egnethed (mindstekrav):

- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en referenceliste over minimum 2 tilsvarende kontrakter med offentlige myndigheder med levering af daginstitutionsmøbler til institutioner. Med tilsvarende menes kontrakter, hvor offentlige ordregivere indgår kontrakter omkring levering af daginstitutionsmøbler.

For de enkelte referencer angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed og den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontrollere oplysninger i referencelisten,

- Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver skal have et sortiment inden for daginstitutionsmøbler på minimum 500 produkter i webshoppen fordelt inden for alle varegrupper. Det skal forstås således, at det er grund-sortiment, og ikke varianter i form af farve, størrelse, konfiguration, tekstil osv. (Mindstekrav). Dokumentationen skal være en oversigt over tilbudsgivers totale sortiment inden for daginstitutionsmøbler. Denne skal vedhæftes tilbuddet i Excel. Listen skal indeholde varenummer, varebeskrivelse, producentens varenummer, samt prisen fra den offentlige tilgængelige webshop.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2023

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 45
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/01/2019

Send til en kollega

0.107