23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 021-045917
Offentliggjort
30.01.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
26.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.byggeweb.dk

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Tim Skole


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringkøbing-Skjern Kommune
29189609
Smed Sørensens Vej 1
Ringkøbing
6950
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rksk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Tim Skole

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører totalrådgivning til Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter betegnet bygherre) i forbindelse med om- og tilbygning af Tim Skole.

Tim Skole er beliggende centralt i Tim by og blev omkring år 2005 renoveret, men kun delvist. Der er derfor dele af den eksisterende skole, som i dag ikke fremstår tidssvarende, hvorfor en renovering er nødvendig.

Skolen har desuden et pladsproblem, da der som følge af folkeskolereformen er indrettet lærerarbejdspladser i den eksisterende bygningsmasse.

Totalrådgiver skal gennemføre alle faser på baggrund af det vedlagte programoplæg, forestå udbud i hovedentreprise, varetage bygherres interesser over for entreprenøren i hele udførelsesperioden samt deltage i mangelgennemgang, aflevering samt 1-års gennemgang.

Udbudsmaterialet tilgås på www.byggeweb.dk hvor det fremsøges med følgende TN-nummer: 843587.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

Tim

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører totalrådgivning til Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter betegnet bygherre) i forbindelse med om- og tilbygning af Tim Skole.

Tim Skole er beliggende centralt i Tim by og blev omkring år 2005 renoveret, men kun delvist. Der er derfor dele af den eksisterende skole, som i dag ikke fremstår tidssvarende, hvorfor en renovering er nødvendig.

Skolen har desuden et pladsproblem, da der som følge af folkeskolereformen er indrettet lærerarbejdspladser i den eksisterende bygningsmasse.

Totalrådgiver skal gennemføre alle faser på baggrund af det vedlagte programoplæg, forestå udbud i hovedentreprise, varetage bygherres interesser over for entreprenøren i hele udførelsesperioden samt deltage i mangelgennemgang, aflevering samt 1-års gennemgang.

Opgaven er opdelt i 2 faser:

- Fase 1: Projektering til og med afsluttet entrepriseudbud,

- Fase 2: Udførelsesprojekt, udførelse, aflevering og 1-års gennemgang.

Bygherre kan standse opgaven efter fase 1.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges ved forlænget byggetid.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer og CV’er.

I vurderingen af referencer og CV’er vil bygherre lægge vægt på, at de viser:

- at den tilbudte medarbejder, som bliver ansvarlig for brugerinddragelse, har erfaring med inddragelse af lærer, skoleledere og lignende, og det af vedkommendes CV fremgår, hvorledes vedkommende normalt håndterer sådanne processer,

- at den tilbudte byggeleder har erfaring fra om- og tilbygninger af bygninger (meget gerne skoler) i drift,

- at den tilbudte projekteringsleder har erfaring med renovering, tilbygning til eller ombygning af skoler,

- at ansøger i sine referencer viser erfaring med om- og tilbygning af skoler, samt

- at ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på over 20 000 000 DKK.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på inkludering af forpladsen i projektet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet tilgås på www.byggeweb.dk hvor det fremsøges med følgende TN-nummer: 843587.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over tildeling af kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2019

Send til en kollega

0.165