23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 025-054270
Offentliggjort
05.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Addresse
Ingeniør'ne A/S
6700 Esbjerg
Kontaktperson: Jack Andersen
E-mail: jka@ingenior-ne.dk

Anmodning om deltagelse

Til
08.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
Se links i udbudsteksten

Udbyder

Region Midtjylland

HEH_AKUT 2 – Fase 2B-D. Ombygning af AKUT Afdelingen på Regionshospitalet Horsens


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
HEH_AKUT 2 – Fase 2B-D. Ombygning af AKUT Afdelingen på Regionshospitalet Horsens
Horsens
Danmark
Kontaktperson: Daniel Ravn
E-mail: danrav@rm.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionshospitalet-horsens.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xhvscnhegq
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
INGENIØR'NE A/S
Danmark
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Jack Andersen
E-mail: jka@ingenior-ne.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ingenior-ne.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xhvscnhegq
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

HEH_AKUT 2 – Fase 2B-D. Ombygning af AKUT Afdelingen på Regionshospitalet Horsens

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den samlede ombygning af Akut Afdelingen er inddelt i 2 projekter. AKUT 1 og AKUT 2.

AKUT 1 er færdigt og fungerer dermed som referenceprojekt for AKUT 2.

AKUT 2 som nærværende udbud omhandler er inddelt i 2 udbud og 4 deletaper. Nærværende udbud omhandler 2. udbud som består af deletape 2B-D, jfr. etapeopdelingsplaner. Etape 2A er som AKUT 1 allerede udført.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 02 - Råhus (stål og beton)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter opførelse af råhus, jord, beton- og stålarbejder.

Jordarbejde og fundamenter, betonsøjler, trapper, samt ståldæk og stålbjælker.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi,;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodniing om prækvalifikation for delkontrakt 1 skal uploades til følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=axqnfthevf

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 03 - Tømrer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter Tømrerarbejde, herunder:

— Tagarbejde,

— Facadelukning,

— Loftslifte,

— Inventar.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation for delkontrakt 2 skal uploades til følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lzloailrdz

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 04 - Murer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter murerarbejde:

— Påmuring af lecablokke,

— Opmuring af indvendige vægge,

— Klinke- og flisearbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation for delkontrakt 3 skal uploades til følgende mappe på ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=omtrncuyxu

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 05 - Gulv

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter gulvarbejde:

— Gummigulv,

— Linoleum,

— Vinyl,

— Støvbinding.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodniing om prækvalifikation for delkontrakt 4 skal uploades til følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=quhtrtdhav

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 06 - Maler

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter malerarbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation for delkontrakt 5 skal uploades i følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=anguxrjdja

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 07 - VVS

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter VVS arbejde:

— Vand, sanitet og afløb,

— Varme,

— Luftarter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation for delkontrakt 6 skal uploades i følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pxbplpfyed

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 08 - Ventilation

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter Ventilationsarbejder:

— Ventilation,

— CTS.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation for delkontrakt 7 skal uploades i følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jxamyxrtws

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 09 - EL

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter EL arbejde:

— El installationer,

— ABA anlæg,

— ADK mv,

— Varsling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) Økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordregiver kan lægge vægt på at der ufvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation skal uploades til følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mxshxgcdpb

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise 10 - Elevator

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter elevatorleverance og montage.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/06/2019
Slut: 07/02/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end 5 egnede ansøgere, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere ud fra en samlet vurdering af:

1) økonomi;

2) erfaring med lignende opgaver samt grad af egenproduktion.

Ordre kan lægge vægt på at der udvælges et felt der sikrer en god konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Anmodning om prækvalifikation for delkontrakt 9 skal uploades i følgende mappe i ibinder:

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ejflwsbgsu

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal oplyse:

1) Ansøgers navn, CVR nr., adresse, samt gerne navn og kontaktoplysninger for ansøgers kontaktperson;

2) Bygherre vil udelukke ansøgere, som befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 135 og 136. Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, (se afsnit VI.3).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

3) Ansøgers omsætning, resultat, soliditetsgrad og egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

4) Om der er sket væsentlige ændringer (negative eller positive) i virksomhedens økonomiske forhold siden seneste afsluttede årsregnskab. Såfremt ansøger som følge af børsetiske regler eller tilsvarende regler ikke kan afgive denne oplysning 4), bedes ansøger oplyse dette. Ansøgningen vil ikke af denne grund blive ukonditionsmæssig.

Såfremt ansøger har en gyldig grund til at ikke at afgive oplysningerne (f.eks. fordi ansøger har eksisteret i kortere tid end 3 år), kan ansøger afgive de efterspurgte oplysninger for den periode, hvor ansøger har eksisteret.

Ansøger skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger gives (Se afsnit VI.3).

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f,eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD, (se afsnit VI.3). Bemærk: Har ansøger baseret sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den pågældende enhed påtage sig solidarisk hæftelse for ansøgers opfyldelse af den udbudte kontrakt.

Er ansøger et konsordium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger (se afsnit VI.3).

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

5) Referenceliste: Liste over de lignende opgaver, ansøger har udført i løbet af de seneste 6 år, med oplysning om bygherres navn, udførelsestid og -sted, entreprisesum, samt en beskrivelse af entreprise-/opgaveindhold.

Der må maksimalt afleveres 5 referencer pr. ansøgning. Oplysningerne skal afleveres i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af reference indsættes under >>Beskrivelse<<,

— omfang/størrelse på referencen indsættes under >>Beløb<< eller under >>Beskrivelse<<,

— starttidspunkt og sluttidspunkt angives under startdato og slutdato,

— kunde angives under >>Modtagere<<.

Efter udfyldt reference trykkes på '+' for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Grundet den elektroniske ESPDs teknikske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold;

6) Grad af egenproduktion oplyses og hvilke arbejder egenproduktionen omfatter. Oplyses i ESPD del IV, C under punktet "Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer"

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD, (se afsnit VI.3).

Er ansøger et konsordium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger (se afsnit VI.3).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det fulde udbudsmateriale er tilgængeligt på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xhvscnhegq

(adgang fra den 4.2.2019 kl.12:00)

Ansøgere skal aflevere et udfyldt ESPD.

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udgave i pdf skal sammen med øvrigt ansøgningsmateriale uploades på ibinder i mapper for den respektive delkontrakt. Se link til ibinder under de enkelte delkontrakter ("Yderligere oplysninger.

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning "ESPD Dokumentation og e-Certis, Juni 2017".

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2019

Send til en kollega

0.125