23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064009
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230867&B=HOVEDSTADEN

Indlevering af tilbud

Til
11.03.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Valgt nedriver

(15.07.2019)
Kingo Karlsen A/S
Egegårdsvej 7
4621 Gadstrup

Nedrivning af Rockefeller Komplekset


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Jesper Thestrup Kristensen
Telefon: +45 38665816
E-mail: jesper.thestrup.kristensen@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230867&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=230867&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nedrivning af Rockefeller Komplekset

 

Sagsnr.: 19007938
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45111000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler sanering og nedrivning af bygninger på Rigshospitalets matrikel på Blegdamsvej. Nedrivningen omfatter bygninger beliggende på matriklens sydvestlige ende, nærmere bestemt Rockefeller Komplekset samt en pavillon for psykiatri. Rockefeller Komplekset og de omkringliggende bygninger er fra 1928 med efterfølgende til- og ombygninger, pavillonen er fra 2000, samlet er det i alt ca. 16 500 etagekvadratmeter, der skal rives ned. Projektet skal udføres i 2 faser i takt med Rigshospitalets fraflytning af bygningerne. Projektet udføres i perioden august 2019 og frem til september 2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45110000
45111100
45111200
45111213
45113000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omhandler sanering og nedrivning af bygninger på Rigshospitalets matrikel på Blegdamsvej. Nedrivningen omfatter bygninger beliggende på matriklens sydvestlige ende, nærmere bestemt Rockefeller Komplekset samt en pavillon for psykiatri. Rockefeller Komplekset og de omkringliggende bygninger er fra 1928 med efterfølgende til- og ombygninger, pavillonen er fra 2000, samlet er det i alt ca. 16 500 etagekvadratmeter, der skal rives ned. Projektet skal udføres i 2 faser i takt med Rigshospitalets fraflytning af bygningerne. Projektet udføres i perioden august 2019 og frem til september 2020.

Bygninger til nedrivning er placeret tæt ved det øvrige Rigshospital, hvorfor arbejdet skal udføres med færrest mulige gener for patienter, pårørende og personale samt øvrige byggepladser på hospitalet.

Nedrivningsentreprisen, der udføres som en samlet hovedentreprise, omfatter i hovedtræk:

- Etablering, drift og afrigning af byggeplads,

- Miljøsanering, afklædning og nedrivning af Rockefeller-komplekset og bygning 64, inkl. nedrivning/rydning af udenomsarealer,

- Afbrydelse af forsyninger, afskæring og fjernelse af døde rør og ledninger inden for bygningernes fodaftryk samt afpropning/mufning af rørender på døde rør,

- Håndtering og bortskaffelse af affald.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 14
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.131