23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067270
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae7ba45c-feb3-4d10-b0d5-de6228892158/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus

Vindere

Behandling af dæk med og uden fælge

(21.05.2019)
P. Olesen A/S
Birkegårdsvej 38
8361 Hasselager

Behandling af udendørs træ (trykimprægneret træ)

(21.05.2019)
Norrecco A/S
K-vej 19, Prøvestenen
2300 København S

Behandling af indendørs træ (træ)

(21.05.2019)
P. Olesen A/S
Birkegårdsvej 38
8361 Hasselager

Behandling af vinduer

(21.05.2019)
P. Olesen A/S
Birkegårdsvej 38
8361 Hasselager

Behandling af rockwool og glasuld

(21.05.2019)
P. Olesen A/S
Birkegårdsvej 38
8361 Hasselager

Behandling af storskrald og stort brændbart affald

(21.05.2019)
P. Olesen A/S
Birkegårdsvej 38
8361 Hasselager

Behandling af puds og stentøj

(21.05.2019)
P. Olesen A/S
Birkegårdsvej 38
8361 Hasselager

Behandling blandet glas/plast/metal (GPM)

(21.05.2019)
Dansk Affald A/S
Tingvejen 1
6500 Vojens

Behandling af glas

(21.05.2019)
Marius Pedersen A/S
Ølstedvej 20C
8200 Aarhus N

Behandling af sanitet

(21.05.2019)
Norrecco A/S
K-vej 19, Prøvestenen
2300 København S

Behandling af gips

(21.05.2019)
Norrecco A/S
K-vej 19, Prøvestenen
2300 København S

Opdateringer

Annullering
(21.05.2019)

Behandling af affaldsfraktioner indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, AffaldVarme Aarhus
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae7ba45c-feb3-4d10-b0d5-de6228892158/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae7ba45c-feb3-4d10-b0d5-de6228892158/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae7ba45c-feb3-4d10-b0d5-de6228892158/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ae7ba45c-feb3-4d10-b0d5-de6228892158/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af affaldsfraktioner indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler behandling af forskellige fraktioner fra Aarhus Kommune. Udbuddet omfatter 12 delopgaver/delaftaler: Der kan afgives tilbud på en eller flere af delopgaverne.

- 1A: Behandling af storskrald og stort brændbart affald,

- 1B: Behandling af indendørs træ (træ),

- 1C: Behandling af udendørs træ (trykimprægneret træ),

- 1D: Behandling af puds og stentøj,

- 1E: Behandling af gips,

- 1F: Behandling af rockwool og glasuld,

- 1G: Behandling af dæk med og uden fælge,

- 1H: Behandling af glas,

- 1I: Behandling af sanitet,

- 1J: Behandling af vinduer,

- 1K: Behandling af asfalt,

- 1L: Behandling af blandet glas/plast/metal (GPM).

Udbudsmaterialet består af: Udbudsmateriale, Bilag 1A-1L:Udkast til kontrakter, Bilag 2: Tilbudsliste, Bilag 3, ADIA krav til vejedata, Bilag 3A: Oplysninger om behandling af fraktionen, Bilag 3B: Regneark til indberetning af data, Bilag 4: Prioritetspyramiden, Bilag 5: Konsortieerklæring, Bilag 6: Erklæring fra anden virksomhed.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af storskrald og stort brændbart affald

 

Delkontraktnr.: 1A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omhandler behandling af storskrald og stort brændbart affald indsamlet fra storskraldsordningen og genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af indendørs træ (træ)

 

Delkontraktnr.: 1B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af indendørs træ (træ) indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af udendørs træ (trykimprægneret træ)

 

Delkontraktnr.: 1C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af udendørs træ (trykimprægneret træ) indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af puds og stentøj

 

Delkontraktnr.: 1D
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af puds og stentøj indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af gips

 

Delkontraktnr.: 1E
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af gips indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af rockwool og glasuld

 

Delkontraktnr.: 1F
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af rockwool og glasuld indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af dæk med og uden fælge

 

Delkontraktnr.: 1G
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af dæk med og uden fælge fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af glas

 

Delkontraktnr.: 1H
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af glas fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af sanitet

 

Delkontraktnr.: 1I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af sanitet indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af vinduer

 

Delkontraktnr.: 1J
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af vinduer indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af asfalt

 

Delkontraktnr.: 1K
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af asfalt indsamlet fra genbrugsstationerne i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Behandling af blandet glas/plast/metal (GPM)

 

Delkontraktnr.: 1L
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet/delopgaven omfatter behandling af blandet glas/plast/metal (GPM) indsamlet fra affaldsordninger etableret i Aarhus Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AVA kan forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for AVA. Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret. AVA kan udnytte optionen helt eller delvist og ad en eller flere omgange.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Nedenstående gælder for alle delopgaver:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive nøgletallene ”Omsætning” og ”Egenkapital” for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Nedenstående gælder for alle delopgaver:

Mindstekrav: AVA accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som

- Har en samlet årlig omsætning på minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms i begge (dvs. hvert af) de seneste 2 afsluttede regnskabsår,

- Har en positiv egenkapital i begge (dvs. hvert af) de 2 senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Nedenstående gælder for alle delopgaver:

Tilbudsgivere skal i ESPD angive:

- Referencer for de betydeligste lignende opgaver inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Der skal angives minimum 1 reference og maksimalt 5 referencer. Hvis der angives mere end 5 referencer, forbeholder Udbyder sig ret til at vurdere på de 5 referencer, som efter Udbyders skøn er mest relevante ift. den udbudte opgave.

Referencelisten bør for hver reference som minimum indeholde følgende oplysninger:

- Navn på ordregiver/kunde og kontaktperson hos ordregiver/kunde,

- Kort og præcis opgavebeskrivelse,

- Udførelsesperiode,

- Kontraktsum.

Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, vil indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Nedenstående gælder for alle delopgaver:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver minimum har 1 lignende reference (dvs. en reference med behandling af dén samme affaldsfraktion) ift. den delopgave, tilbudsgiver afgiver tilbud på.

Dvs. hvis tilbudsgiver byder ind på delopgaven ”Behandling af gips”, skal tilbudsgiver angive som minimum en reference vedr. behandling af gips.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten/kontrakterne indeholder:

— Krav om sikkerhedsstillelse,

— Klausul om etik og socialt ansvar,

— Klausul om arbejdsvilkår,

— Uddannelsesklausul,

— Bodsbestemmelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/03/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.188