23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067585
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.aabenraa.dk

Spørgsmål

Til
18.03.2019

Udbyder

Aabenraa Kommune, KME Driftsenhede

Opdateringer

Annullering
(21.06.2019)

Annullering
(21.06.2019)

Annullering
(21.06.2019)

Annullering
(21.06.2019)

Drift og Vedligeholdelse af signalanlæg m.v. i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner


Aabenraa Kommune, KME Driftsenhede

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aabenraa Kommune, KME Driftsenhede
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Kirsten K. Martinussen
Telefon: +45 73767767
E-mail: kkma@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk

I.1) Navn og adresser
Haderslev Kommune, Teknik, Miljø og Driftsafdelingen
Ved Havnen 15
Haderslev
6100
Danmark
Kontaktperson: Camilla Rørbye von Holstein
Telefon: +45 74342325
E-mail: cavh@haderslev.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.haderslev.dk

I.1) Navn og adresser
Tønder Kommune, Teknik og Plan
Wegners Plads 2
Tønder
6270
Danmark
Kontaktperson: Yrsa Schmidt
Telefon: +45 74929273
E-mail: ys@toender.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.toender.dk

I.1) Navn og adresser
Sønderborg Kommune, Projekt og Anlæg
Rådhustorvet 10
Sønderborg
6400
Danmark
Kontaktperson: Ulla Buus Jensen
Telefon: +45 88725580
E-mail: ubjn@soenderborg.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.soenderborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.aabenraa.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
Aabenraa
6200
Danmark
Kontaktperson: Kirsten K.Martinussen
Telefon: +45 73767767
E-mail: kkma@aabenraa.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aabenraa.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift og Vedligeholdelse af signalanlæg m.v. i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34922000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Drift og vedligeholdelse af signalanlæg, fartdisplays og variable skilte i Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner omfattende i alt 124 signalanlæg, 156 fartdisplays og 20 variable skilte.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Haderslev Kommune

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Haderslev Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift og Vedligeholdelse af 19 signalanlæg, 45 fartdisplays og 11 variable skilte i Haderslev Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 6
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil blive afholdt spørgemøde i Aabenraa kommune den 12.4.2019. Nærmere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Tønder Kommune

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Tønder Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DDrift og vedligeholdelse af 11 signalanlæg og 33 fartdisplays.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 6
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil blive afholdt spørgemøde i Aabenraa kommune den 12.4.2019. Nærmere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Sønderborg Kommune

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Sønderborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift og vedligeholdelse af 58 signalanlæg, 31 fartdisplays og 2 variable skilte.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 6
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil blive afholdt spørgemøde i Aabenraa kommune den 12.4.2019. Nærmere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Aabenraa kommune

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34923000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Aabenraa Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Drift og vedligeholdelse af 36 signalanlæg, 47 fartdisplays og 7 variable skilte i Aabenraa kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2019
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 6
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der vil blive holdt spørgemøde i Aabenraa kommune den 12.4.2019. Nærmere vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Med anmodningen om deltagelse skal vedklægges en delvist udfyldt ESPD formular ihrt EU kommisionens gennemførelsesforordning 2016/7 af 5.1.2016. Hvilke afsnit i formularen der skal udfyldes fremgår af udbudsbetingelserne.

Der skal stilles en anfordringsgaranti på 500 000 DKK.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Revisorattesteret nøgletall for de sidste 2 regnskabsår, dvs. omsætning, resultat før skat og egenkapital.Tilsagn fra pengeinstitut om at der kan stilles ovennævnte bankgaranti.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Antal ansatte pr. 1.3.2019 i henhoildsvis driftafdeling. og serviceafdeling.

Beskrivelse af virksomhedens kvalitetssikringssystem.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

El-arbejdet skal udføres af autoriseret el-installatør.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2019
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/07/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Ultimo 2023

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der vil blive afholdt spørgemøde i Aabenraa kommune den 12.4.2019. Nærmere herom vil fremgå af udbudsmaterialet.

For de accepterede ansøgere vil tilbudsfristen være den 29.4.2019, kl. 13:00, hvor tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af tilbudsgiverne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboen 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenævnetforudbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved klage over manglende prækvalifikation skal en klage være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klage over tildelingen af kontrakterne skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU Tidende om de indgåede kontrakter.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klageren skriftlig underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2019

Send til en kollega

0.126