23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067616
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2019 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/99826524.aspx

Udbyder

SamAqua - SamAqua

Vindere

Delaftale 1: indsamling af husholdsningsaffald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation

(30.04.2019)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851 A
5863 Ferritslev Fyn

Delaftale 3: indsamling af husholdningsaffald i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

(30.04.2019)
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Delaftale 2: indsamling af husholdningsaffald i Svenborg Kommune for Vand og Affald

(01.05.2019)
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851 A
5863 Ferritslev Fyn

Husstandsindsamling af affald for Odense Renovation, Vand og Affald og Kerteminde Forsyning


SamAqua - SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SamAqua - SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Malene Loff Skræ
E-mail: mls@samaqua.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99826524.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.1) Navn og adresser
Odense Renovation A/S
17 41 40 70
snapindvej 21
Odense V
5200
Danmark
Kontaktperson: Ole Fuglsang-Damgård
E-mail: ofd@odenserenovation.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odenserenovation.dk

I.1) Navn og adresser
Svendborg Affald (Vand og Affald)
33054696
Ryttermarken 21
Svendborg
5700
Danmark
Kontaktperson: Finn Kallehauge
E-mail: fka@vandogaffald.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vandogaffald.dk

I.1) Navn og adresser
Kerteminde Forsyning - Renovation A/S
32077420
Kohaven 12
Kerteminde
5300
Danmark
Kontaktperson: Bo Hvidkær
E-mail: boh@kertemindeforsyning.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kertemindeforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/99826524.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/99826524.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på husstandsindsamlet affald for Odense Renovation, Vand og Affald og Kerteminde Forsyning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører husstandsindsamlet affald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation, i Svendborg Kommune for Vand og Affald og i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Odense Renovation, Vand og Affald og Kerteminde Forsyning - Renovation A/S er under et betegnet som Ordregiver.

Aftalen deles op i 3 delaftaler, med 1 delaftale for hvert geografisk område.

Indsamlingen skal ske i følgende fraktioner:

— Restaffald,

— Madaffald,

— Papir/pap,

— Glas/metal,

— Batterier,

— Elektronik (kun VA og KF),

— Haveaffald (kund KF) Indsamlingen kommer til at foregå primært i spande med et- eller to kamre. For yderligere specifikation i henvises der til kravspecifikationerne.

Der er der i kontrakten en optionsmulighed for at tilkøbe yderligere en- og/eller tokammerspande.

Kontrakterne har en løbetid på 6 år med option på forlængelse på 12 måneder. Aftalerne træder i kraft forskudt for hinanden tidligst fra april 2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 259 980 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: indsamling af husholdsningsaffald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90511400
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Odense S og Odense SV

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af husstandsindsamlet affald i Odense S og Odense SV for Odense Renovation A/S. Aftalen vedrører indsamling af forskellige fraktioner affald, herunder rest- og madaffald samt særlige genanvendelige materialer på private adresser i området. Der er ca. 580 000 tømninger om året i forskellige spandtyper.

— Energibeholdere (rest- og madaffald) med 14-dages tømning af ca. 17 100 spande og minicontainere samt 205 andre beholdere (vippecontainere, storcontainere og delvist nedgravede beholdere),

— Genbrugsbeholdere (papir/pap, glas/metal) med 4-ugers tømning af ca. 14 100 spande og minicontainere samt 95 andre beholdere (vippecontainere og delvist nedgravede beholdere).

Denne delaftale vedrører det forsyningsområde som ligger under postnumrene Odense S og Odense SV.

Kontraktperioden har en løbetid på 6 år med en option på forlængelse på 12 måneder.

Det ønskede tidspunkt for opstart på den nye kontrakt med ordinære biler som opfylder kravspecifikationens afsnit 23, er den 1.6.2020, men kan ske senere, jf. udbudsbetingelsernes afsnit om tildeling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

— forlængelse af kontrakten med 12 måneder,

— mulighed for tilkøb af yderligere ordninger.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: indsamling af husholdningsaffald i Svenborg Kommune for Vand og Affald

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90511400
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hos Vand og Affald indsamles der i dag usorteret husholdningsaffald i sække, spande og minicontainere og dette er også scenariet når der er kontraktstart den 1.4.2020.

Efterfølgende og i takt med at nye 2-kammer biler leveres og nye spande køres ud, skal entreprenøren i samarbejde med Vand og Affald og spandleverandøren udrulle de nye ordninger.

De nye ordninger betyder at alle husstande og øvrige kunder skal have opstillet minimum en:

— Energibeholder (rest- og madaffald) med 14-dages tømning af ca. 24 000 spande og minicontainere,

— Ressourcespanden (papir/pap, glas/metal) med 4-ugers tømning af ca. 24 000 spande og minicontainere.

Entrepriserne omfatter indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald ved boliger i by- land-, og sommerhusområder og kolonihaver m.v. Entreprisen for indsamling af dagrenovation omfatter tillige indsamling af dagrenovationslignende affald fra virksomheder ved blandet bolig og erhverv og offentlige institutioner der tilmelder sig ordningerne. Svendborg Kommune ønsker på sigt at alle offentlige Institutioner skal deltage i indsamlingsordningerne.

Denne delaftale vedrører hele det forsyningsområde som hører under Vand og Affald i Svendborg og som ligger i hele Svendborg Kommune. Øerne: Hjortø, Skarø og Drejø er dog ikke omfattet af dette udbud.

Kontrakten har en løbetid på 6 år med en option på forlængelse på 12 måneder.

Tidspunktet for opstart er den 1.4.2020. På dette tidspunkt kan entreprenøren starte med en anden type biler end beskrevet i afsnit 23, ind til det aftalte tidspunkt for opstart med ordinære biler indtræffer, medmindre tidspunkterne er sammenfaldende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 126 980 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

— mulighed for forlængelse i 12 måneder,

— mulighed for tilkøb af yderligere fraktioner,

— mulighed for tilkøb af E-PTO (elektrisk drevet tømning og komprimering) på alle renovationsbiler.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: indsamling af husholdningsaffald i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
90511400
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Kerteminde kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbud af husstandsindsamlet affald i Kerteminde Kommune for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S. Aftalen vedrører indsamling af forskellige fraktioner affald, herunder rest- og madaffald samt særlige genanvendelige materialer på private adresser i området. Der er ca. 453 000 tømninger om året i forskellige spandtyper.

— Energibeholdere (rest- og madaffald) med 14-dages tømning af ca. 11 500 spande og minicontainere, heraf ca 1 600 i sommerhuse,

— Genbrugsbeholdere (papir/pap, glas/metal) med 4-ugers tømning af ca. 11 500 spande og minicontainere, heraf ca 1 600 i sommerhuse,

— Haveaffaldsspande (Have- og parkaffald) med skæv fordeling året igennem af forventligt 2 000 spande og minicontainere.

Denne delaftale vedrører hele det forsyningsområde som hører under Kerteminde Forsyning - Renovation A/S og som ligger i hele Kerteminde Kommune.

Kontrakterne har en løbetid på 6 år med option på forlængelse på 12 måneder.

Det ønskede tidspunkt for opstart på den nye kontrakt med ordinære biler opfylder kravspecifikationens afsnit 23, er den 1.5.2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 63 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

— mulighed for forlængelse,

— mulighed for tilkøb af yderligere afhentning af fraktioner.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Vognmandstilladelse: Kopi af gældende tilladelse til tredjemandskørsel (vognmandstilladelse). De skal vedlægges tilladelse fra den der skal udføre den del der har med kørsel at gøre, anvendes der underleverandører til kørsel, skal tilladelsen være fra denne.

Det Digitale Affaldsregister: Det er et minimumskrav at tilbudsgiver er registeret i Det Digitale Affaldsregister. Tilbudsgiver skal fremsende en kopi af denne registering.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år,

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge nøgletal for virksomheden, hvoraf det fremgår at virksomheden har følgende: Akkumuleret resultat før skat over de sidste 3 år skal være positivt. Soliditetsgrad skal være minimum 10%,

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan vedlægge en forhåndstilkendegivelse fra et penge- eller kautionsforsikringsinstitut om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse (garantierklæring) på 10% af den årlige kontraktsum pr. delaftale, som tilbudsgiver står til at kunne vinde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år,

— Det er et mindstekrav at tilbudsgiver kan fremlægge nøgletal for virksomheden, hvoraf det fremgår at virksomheden har følgende: Akkumuleret resultat før skat over de sidste 3 år skal være positivt. Soliditetsgrad skal være minimum 10%,

— Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan vedlægge en forhåndstilkendegivelse fra et penge- eller kautionsforsikringsinstitut om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse (garantierklæring) på 10% af den årlige kontraktsum pr. delaftale, som tilbudsgiver står til at kunne vinde.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

De betydeligste sammenlignelige opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år, skal angives i Mercell. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaring med lignende opgaver på både arbejdsområde og mængde. Ordregiver forbeholder sig retten til at undersøge de angivne referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

De betydeligste sammenlignelige opgaver, der er igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år, skal angives i Mercell. Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har erfaring med lignende opgaver på både arbejdsområde og mængde. Ordregiver forbeholder sig retten til at undersøge de angivne referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 14 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/02/2019

Send til en kollega

0.11