23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-067623
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231554&B=GF

Udbyder

Gymnasiefællesskabet

Vindere

Virum Gymnasium - Delaftale 11

(07.06.2019)
Danren Bogdol A/S
Lumbyvej 19b
4000 Odense C

Egedal Gymnasium - Delaftale 3

(07.06.2019)
Danren Bogdol A/S
Lumbyvej 19b
5000 Odense C.

Allerød Gymnasium - Delaftale 1

(07.06.2019)
Danren Bogdol A/S
Lumbyvej 19b
5000 Odense C

Rungsted Gymnasium - Delaftale 10

(07.06.2019)
MJ Service A/S
Langebjerg 23c
4000 Roskilde

Rengøringsservice og vinduespolering


Gymnasiefællesskabet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Gymnasiefællesskabet
29545758
Skolegade 3
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Heid Povlsen
Telefon: +45 41146115
E-mail: heid.povlsen@gfadm.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gymnasiefaellesskabet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/246293

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231554&B=GF
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231554&B=GF
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsservice og vinduespolering

 

Sagsnr.: 2019/2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90919300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rengøring og vinduespolering på 11 gymnasier på Sjælland, ca. 115 000 m2 totalt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Allerød Gymnasium - Delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Rådhusvej 6, 3450 Lillerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Borupgaard Gymnasium -Delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Lautruphøj 29, 2750 Ballerup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Egedal Gymnasium - Delaftale 3

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Gymnasievej 1, 3660 Stenløse

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Gladsaxe Gymnasium - Delaftale 4

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Greve Gymnasium - Delaftale 5

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Rådhusholmen 12, 2670 Greve

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Helsingør Gymnasium - Delaftale 6

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Borgmester P. Christiansensvej 3, 3000 Helsingør

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Himmelev Gymnasium - Delaftale 7

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Herregårdsvej 30, 4000 Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Roskilde Gymnasium - Delaftale 8

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Domkirkepladsen 1, 4000 Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Roskilde Katedralskole - Delaftale 9

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Holbækvej 59, 4000 Roskilde

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Rungsted Gymnasium - Delaftale 10

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Stadionallé 14, 2960 Rungsted Kyst

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengøringsopgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Virum Gymnasium - Delaftale 11

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Fuglsangvej 66, 2830 Virum

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gymnasiefællesskabet udfører på vegne af gymnasiet udbud af rengøringsservice og vinduespolering. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud. Udbuddet omfatter daglige og periodiske rengørings-opgaver og serviceydelser, som ønskes leveret enten som basisydelser med et fast vederlag eller som tilkøbsydelser med et vederlag pr. gang, år eller anden enhed.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

— Erfaring med rengøring af tilsvarende videregående uddannelsesinstitutioner målt efter størrelse og antal elever/brugere, hvor der rengøres efter frekvensbaserede kravspecifikationer med høje kvalitetskrav og hvor der er mange arrangementer såvel indenfor som uden for undervisningstiden. Ansøgere med referencer fra gymnasiale og andre videregående uddannelser, herunder også universiteter vurderes at være bedre egnet end ansøgere med referencer fra rengøring af kontorer, folkeskoler, privatskoler, SFO, børnehaver og private kunder ligesom udtalelser fra de angivne referencer vil have betydning,

— Organisation målt efter antal og anciennitet hos ledere, medarbejdere og støttefunktioner samt anvendelsen af underleverandører. En organisation med egne medarbejdere vurderes bedre egnet end en virksomhed, som forventes at levere en stor del af ydelsen via underleverandører,

— Kvalitetssikringssystemer. Ansøgere med certifikater udstedt af uafhængige eksterne organer, f.eks. ISO-certificering, SBA’s Servicenorm eller andre tilsvarende godkendelser vurderes bedre egnet end ansøgere uden certifikater.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Udskrift der viser at ansøger er optaget i handelsregister i den medlemsstat, hvor denne er etableret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Specifik årsomsætning pr. år i de 2 sidste regnskabsår for de ydelser kontrakten omfatter;

2) Finansielle nøgletal - herunder krav til egenkapital og soliditetsgrad samt forsikringsforhold som specificeret herunder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Specifik årsomsætning:

Ansøger skal have en årsomsætning inden for de ubudte ydelser, dvs. rengøring og vinduespolering, på

minimum 3 000 000 DKK ekskl. moms pr. delaftale der ansøges om prækvalifikation på;

2) Finansielle nøgletal:

(a) Egenkapital: Ansøger skal have en egenkapital på minimum 200 000 DKK pr. delaftale der ansøges om

prækvalifikation på;

(b) Soliditetsgrad: Minimum 10% i hvert af de 2 seneste regnskabsår iht.udbudsmaterialet.

3) Forsikringsforhold:

Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervs, a-nsvarsforsikring skal minimum andrage 10 000 000 DKK for person/tingskade pr. forsikringsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive referencer med ekstra oplysninger om tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Der lægges vægt på referencer fra videregående uddannelsesinstitutioner i tilsvarende størrelser og antal elever/brugere, samt hvor der er mange arrangementer også uden for undervisningstiden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal angive minimum 5 referencer på tilsvarende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Der lægges vægt på referencer fra videregående uddannelsesinstitutioner i tilsvarende størrelser og antal elever/brugere, samt hvor der er mange arrangementer også uden for undervisningstiden.

Der skal indsendes ekstra oplysninger ifm. referencer oplyst i ESPD, iht. udbudsmaterialet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Tysk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/12/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomheds-direktivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/02/2019

Send til en kollega

0.16