23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 033-073751
Offentliggjort
15.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2019 Kl. 23:30

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231884&B=KA

Udbyder

Klar Forsyning A/S

Vindere

Køb af elektricitet

(31.05.2019)
EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Køb af elektricitet


Klar Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Klar Forsyning A/S
36484438
Vasebækvej 40
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Køge Afløb A/S
30590503
Vasebækvej 40
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Køge Vand A/S
30590481
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Køge Varme A/S
8672330
Køge
4600
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Greve Spildevand A/S
32268668
Løvmosen 2
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Greve Renovation A/S
2268536
Løvmosen 2
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Solrød Spildevand A/S
33046987
Fasanvej 18
Solrød Strand
2680
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Stevns Spildevand A/S
32268285
Fægangen 8
Store Heddinge
4660
Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Mølholt
Telefon: +45 56652222
E-mail: amm@klarforsyning.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.klarforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231884&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231884&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsrensning, levering af vand og varme, renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af elektricitet

 

Sagsnr.: 2019-00160
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

KLAR Forsyning ønsker tilbud på indkøb af elektricitet på vegne af Køge Afløb A/S, Køge Varme A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Greve Renovation A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. Samlet købes der ca. 9 200 000 kWh om året. Købet er fordelt på i alt 473 aftagenumre. Der ønskes tilbud på hhv. spotpris- og fastprisaftale. Kontrakten er en 2-årig kontrakt med option på forlængelse 2 gange á 1 år. Forventet kontraktstart er 1.4.2019 eller snarest derefter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

KLAR Forsyning ønsker tilbud på indkøb af elektricitet på vegne af Køge Afløb A/S, Køge Varme A/S, Køge Vand A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. Samlet købes der ca. 9 200 000 kWh om året. Købet er fordelt på i alt 473 aftagenumre. Der ønskes tilbud på hhv. spotpris- og fastprisaftale. Kontrakten er en 2-årig kontrakt med option på forlængelse 2 gange á 1 år. Forventet kontraktstart er 1.4.2019 eller snarest derefter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse 2 gange á 1 års varighed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på forlængelse 2 gange á 1 års varighed.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsbetingelser beskrevet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 23:30
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 23:30
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være mulighed for overværelse åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Hvert andet år.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2019

Send til en kollega

0.078