23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 033-075557
Offentliggjort
15.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Frederikshavn Forsyning A/S

Tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune


Frederikshavn Forsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Frederikshavn Forsyning A/S
DK
Knivholtvej 15
Frederikshavn
9900
Danmark
Kontaktperson: Helle Weltz
Telefon: +45 98299000
E-mail: hewl@forsyningen.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.forsyningen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Frederikshavn Forsyning A/S udbyder hermed i offentligt udbud: Tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune

Den udbudte tjenesteydelse omfatter tømning af bundfældningstanke på ejendomme i Frederikshavn Kommune.

Nærmere beskrivelse af tjenesteydelsen og krav hertil fremgår af udbudsmaterialet.

Tildeling af tjenesteydelsen er baseret på laveste pris.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Frederikshavn Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ydelsen omfatter tømning af ca. 2 900 bundfældningstanke årligt, dog flere i ulige år end i lige år.

Foruden ordinær tømning af bundfældningstanke indgår en række tillægsydelser.

Der gøres opmærksom på, at der kan være variationer i de opgjorte antal ejendomme/tømninger. Leverandøren skal tåle sådanne ændringer.

Nærmere beskrivelse af omfang og variationer fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftaleperioden starter den 1.1.2019 og ophører uden varsel 31.12.2020.

Forsyningen har option på forlængelse af kontrakten i op til 4 gange 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 200-455737
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tømning af bundfældningstanke i Frederikshavn Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
FKSSlamson A/S
12510675
Teknikvej 36
Odense S
5260
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Oplyses i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen,
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud er fastsat i Lov nr. 1564 af 15.12.2015. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2019

Send til en kollega

0.093