23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 034-077427
Offentliggjort
18.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Fejøgade 1
Nykøbing F
4800
Danmark
Kontaktperson: Lene Stentebjerg-Czuba
E-mail: leste@mst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://mst.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Konsulentopgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Sagsnr.: 166
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Offentligt udbud af rammeaftale for konsulentopgaver på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Udbuddet omfatter 28 delaftaler inden for følgende delprogrammer:

- Terrestriske naturtyper og arter,

- Søer,

- Vandløb,

- Stoftransport og landovervågning,

- Marin.

Opgaverne vil, som konsekvens, være meget forskellige, og varierer fra feltarbejde og prøvetagning til laboratoriearbejde, beregninger og kvalitetskontrol af data.

For nærmere præcisering og uddybning henvises til udbudsmaterialet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Artsovervågning, karplanter

Delkontraktnr.: 2019-1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Mygblomst, Enkelt Månerude, Gul Stenbræk og Fruesko. Arterne skal eftersøges og/eller overvåges på relevante lokaliteter. Der vil i stort omfang være tale om lokaliteter, der er udpeget af Miljøstyrelsen. Leverandør skal desuden registrere en række parametre, som har betydning for arterne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: HabitatVision, Aglaja, Amphi Consult.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Artsovervågning, mosser

Delkontraktnr.: 2019-2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Grøn Buxbaumia og Blank Seglmos. Arterne skal eftersøges og/eller overvåges på relevante lokaliteter. Der vil i stort omfang være tale om lokaliteter, der er udpeget af Miljøstyrelsen. Leverandør skal desuden registrere en række parametre, som har betydning for arterne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikkerhed / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Aglaja, HabitatVision, Amphi Consult.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overvågning af hasselmus

Delkontraktnr.: 2019-3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Hasselmus. Feltarbejdet for hasselmus tager udgangspunkt i 10 x 10 km kvadratnet, især på lokaliteter fra tidligere NOVANA-overvågninger, men også i et vist omfang på nye lokaliteter. Der foretages eftersøgning efter hasselmus’ sommerreder i transekter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Delaftalen er aflyst pga for få kvalificerede tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overvågning af sommerfugle

Delkontraktnr.: 2019-4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Hedepletvinge, Sortplettet Blåfugl og Natlyssværmer. Arterne skal eftersøges og/eller overvåges på relevante lokaliteter. Der vil i stort omfang være tale om lokaliteter, der er udpeget af Miljøstyrelsen. Leverandør skal desuden registrere en række parametre, som har betydning for arterne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Amphi Consult, Aglaja, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overvågning af stellas mosskorpion og eremit

Delkontraktnr.: 2019-5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Stellas Mosskorpion og Eremit samt levestedskortlægning for Eremit. Arterne skal eftersøges og/eller overvåges på relevante lokaliteter. Der vil i stort omfang være tale om lokaliteter, der i forvejen er udpeget af Miljøstyrelsen. Leverandør skal desuden registrere en række parametre, som har betydning for arterne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Amphi Consult, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overvågning af vindelsnegle

Delkontraktnr.: 2019-6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Vindelsnegle. De 3 arter skal eftersøges og/eller overvåges på relevante lokaliteter i et antal 10 x 10 km ruder og i Habitatområder med arterne på udpegningsgrundlaget. Der vil i stort omfang være tale om lokaliteter, der i forvejen er udpeget af Miljøstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Amphi Consult, Aglaja.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overvågning af klokkefrø, øvrige padder og markfirben

Delkontraktnr.: 2019-7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning af Klokkefrø, øvrige padder (Stor Vandsalamander, Løgfrø, Løvfrø, Strandtudse, Grønbroget Tudse, Butsnudet Frø, Spidssnudet Frø, Springfrø) samt Markfirben på lokaliteter udpeget af Miljøstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Aglaja, Amphi Consult, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Overvågning af fugle

Delkontraktnr.: 2019-8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågning og levestedskortlægning af fugle. Miljøstyrelsen skal overvåge godt 40 danske ynglefuglearter, nogle med udgangspunkt i data fra f.eks. DOF-basen, andre på baggrund af øvrig eksisterende viden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Amphi Consult, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrolovervågning af skovhabitatnaturtyper

Delkontraktnr.: 2019-9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrolovervågning af skovhabitatnaturtyper. Leverandør skal på et antal stationer á 5-12 prøvefelter udføre artsbestemmelse af karplanter (herunder planter i vegetativ tilstand) i et 0,5 x 0,5 m prøvefelt og supplerende artsbestemmelse i en cirkel med 5 m radius omkring prøvefeltet.

Leverandør skal desuden indsamle data for strukturer i prøvefeltet. Leverandør skal eftersøge indikatorarter i cirkel med 15 m radius omkring prøvefeltet samt udføre klubning og densiometermålinger. Endelig skal leverandør udtage jordprøver til kemisk analyse i 2 prøvefelter for alle stationer og måle pH i jordvand i samme prøvefelter for udvalgte naturtyper.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: HabitatVision, Aglaja, Orbicon, Sweco.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrolovervågning af lysåbne habitatnaturtyper

Delkontraktnr.: 2019-10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrolovervågning af lysåbne habitatnaturtyper. Leverandør skal på et antal stationer á 5-12 prøvefelter udføre botaniske undersøgelser i felt på 0,5 x 0,5 m og supplerende artsbestemmelse i en cirkel med 5 m radius omkring feltet. For udvalgte naturtyper udføres desuden pin-point i en 0,5 x 0,5 m ramme med 16 krydspunkter. Leverandør skal indsamle data for strukturer i prøvefeltet. Desuden skal Leverandør udtage jordprøve, og/eller planteprøve i 2-4 prøvefelter pr. station.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Aglaja, HabitatVision, Amphi Consult, Sweco, Orbicon.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kontrolovervågning af småbiotoper

Delkontraktnr.: 2019-11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrolovervågning af småbiotoper. Leverandør skal overvåge agerlandets småbiotoper på relevante lokaliteter, som angivet i den tekniske anvisning. Der skal udføres artsbestemmelse af karplanter (herunder planter i vegetativ tilstand) i prøvefelter på ikke dyrkede arealer. Før feltarbejdet startes, skal leverandøren udføre en GIS-analyse for at finde relevante lokaliteter.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: HabitatVision, Aglaja, Sweco, Niras.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kortlægning af habitatnaturtyper

Delkontraktnr.: 2019-12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal indenfor habitatområderne kortlægge alle terrestriske habitatnaturtyper. Der tages dog udgangspunkt i eksisterende kortlægning. Kortlægningen udføres ved afgrænsning af forekomsten af en given habitatnaturtype. Desuden udfører leverandøren botaniske undersøgelser i en cirkel med 5 m radius samt indsamler strukturdata for hele forekomstens areal. For skovdækkede habitatnaturtyper foretages supplerende artsbestemmelse af vedplanter i en cirkel med 15 m radius ved 5 m-cirklen. Eftersøgning og registrering af forekomster af habitatnatur, som ikke er kortlagt, er indbefattet i opgaven.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Aglaja, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fiskeundersøgelser (vandløb)

Delkontraktnr.: 2019-13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fiskeundersøgelser i vandløb. Fiskeundersøgelserne foretages på 2 undersøgelsesniveauer: ved vadning og fra båd. De vadbare vandløb fiskes kvalitativt og kvantitativt på en 50-100 m strækning og de dybe vandløb fiskes kvalitativt fra båd på en 500 m strækning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Fiskeøkologisk Laboratorium, Danmarks Center for Vildlaks, Niras, Bioapp, Naturfocus, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Indsamling af makroinvertebrater til bestemmelse af DVFI

Delkontraktnr.: 2019-14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indsamling af makroinvertebrater til bestemmelse af DVFI. På et antal stationer indsamles smådyr (DVFI) og samme dag registreres fysiske forhold (DFI). Ved indsamling af smådyr udtages en sparkeprøve (½-1 liter bundmateriale m. dyr) samt en pilleprøve på stationen. Prøvetagningen foretages på en mindre delstrækning, som vurderes at være repræsentativ for den pågældende del af vandløbet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Fiskeøkologisk Laboratorium, Jens Skriver Consult/ SBHconsult ApS, Akvatikon, Naturfocus, Bioapp.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DVFI - oparbejdning af faunaprøver til udvidet niveau

Delkontraktnr.: 2019-15
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven indebærer, at leverandøren udsorterer, optæller og artsbestemmer faunaprøverne til udvidet niveau, og at mange af grupperne bestemmes til artsniveau. Den tekniske anvisning beskriver, hvilket bestemmelsesniveau de enkelte grupper skal oparbejdes til.

Fund af nye danske arter, meget sjældne arter, rødliste arter eller på anden måde usædvanlige arter, herunder arter der ikke tidligere er fundet i det pågældende geografiske område, opbevares i sprit til eventuelt senere kvalitetssikring efter nærmere aftale med Miljøstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Fiskeøkologisk Laboratorium, Jens Skriver Consult/ SBHconsult ApS, Orbicon.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

DVFI - oparbejdning af faunaprøver til basisniveau

Delkontraktnr.: 2019-16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven indebærer, at leverandøren udsorterer, tæller og bestemmer faunaprøverne til basis niveau, som for mange af grupperne indebærer bestemmelse til slægtsniveau. Den tekniske anvisning beskriver, hvilket bestemmelsesniveau de enkelte grupper skal oparbejdes til. Fund af nye danske arter, meget sjældne arter, rødliste arter eller nøglegruppe 1 arter herunder arter der ikke tidligere er fundet i det pågældende geografiske område, opbevares i sprit til eventuel senere kvalitetssikring efter aftale med Miljøstyrelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Fiskeøkologisk Laboratorium, Jens Skriver Consult/ SBHconsult ApS, Orbicon, Akvatikon, HabitatVision.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Registrering af vandplanter

Delkontraktnr.: 2019-17
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Registrering af vandplanter. Ved vandløb med gennemsnitsbredde < 3 meter indebærer det, at leverandøren undersøger mindst 125 kvadrater a 25 x 25 cm på den fastlagte 100 m strækning fordelt på et antal transekter afhængigt af vandløbsbredden. Ved vandløb der er vadbare med gennemsnitsbredde > 3 meter indebærer det, at leverandøren undersøger mindst 200 kvadrater af 25 x 25 cm fordelt på det nødvendige antal transekter. Er vandløbet ikke vadbart undersøges 200 kvadrater af 50 x 50 cm. I hvert kvadrat registreres vanddybden, strømforhold, substrat samt forekomst af plantearter og beskygningsforhold, dog med undtagelse af tilstandsstationer, hvor der ikke registreres fysiske støtteparametre. Der udarbejdes en supplerende planteartslise for hele 100 meter strækningen, samt registreres dækningsgrad af vandplanter for delstrækningerne for hver 20. meter. Planterne bestemmes som udgangspunkt til art. Kompasretning ønskes registreret på en 360 gr skala. I udvalgte vandløb skal der registreres naturtyperne 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb (TA V16) og 3270 Vandløb med tidvis blottet mudder m. enårige planter (TA V15). I så fald vil det fremgå af miniudbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Fiskeøkologisk Laboratorium, HabitatVision, Aglaja, Amphi Consult.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Hydrometrisk feltarbejde og dataindsamling

Delkontraktnr.: 2019-18
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal:

- Måle vandføring i vandløb, typisk med en frekvens på 1 gang pr. måned,

- Føre tilsyn med (korrigere), og evt. tappe vandstandsdata manuelt fra automatiske vandstandsmålere samt foretage skalapælsaflæsninger,

- Validere data og overføre/indlæse disse data til hydrometri-databasen DCE-HYMER,

- Udtage og levere vandprøver (stikprøver) til kemisk analyse,

- Vedligeholde/reparere materiel efter aftale med Miljøstyrelsen (udgifter betales af Miljøstyrelsen, medmindre årsagen skyldes misligholdelse/fejlbetjening af leverandør).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Niras.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bearbejdning af hydrometriske data

Delkontraktnr.: 2019-19
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal:

- Kontrollere, oprette og bearbejde målte data fra hydrometriske stationer,

- Beregne og kvalitetssikre tidsserier af vandstand og vandføring for de hydrometriske stationer.

Der vil hovedsageligt være tale om data fra følgende stationstyper:

- QH-stationer,

- QQ-stationer,

- Doppler-stationer,

- Pumpestationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Envidan.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Interviewundersøgelse angående dyrkningspraksis i landovervågningsoplande (LOOP)

Delkontraktnr.: 2019-20
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter personlige interviews ved møder med bedriftsledere, der driver arealer inden for LOOP-oplande med registrering og kvalitetssikring af data indsamlet ved interviews. Et interview vedrører landbrugsdrift/dyrkningspraksis for bedriften både inden for og uden for oplandet (i nogle tilfælde dog kun en andel af arealerne), herunder ejendomsdata, arealer, markgrænser, bonitet, jordbearbejdning, udbytter, gødningsforbrug, husdyrproduktion, opbevaringskapacitet for organisk gødning, pesticidanvendelse m.v.

Opgaven kan desuden omfatte ajourføring af markkort i GIS.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Natur & Mark, VKST, Centrovice, Niras.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fiskeundersøgelser (sø)

Delkontraktnr.: 2019-21
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fiskeundersøgelserne foretages på 4 undersøgelsesniveauer: N1, N2, N3 og N4. De 4 undersøgelsesniveauer adskiller sig fra hinanden på grad af intensitet (antal garnsætninger), med/uden supplerende fiskeri, med/uden individlængderegistrering.

Udover garnsætning skal der i N1 og N2 søer også elektrofiskes (ferske søer) eller sættes yngelruser (brakvandssøer) til at supplere artslisten.

I udvalgte søer skal der i forbindelse med fiskeundersøgelsen udtages et mindre antal fisk til MFS-analyse. I så fald vil det fremgå af miniudbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Fiskeøkologisk Laboratorium, Naturfocus, Bioapp, HabitatVision, Niras, Danmarks Center for Vildlaks.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Oparbejdning af fytoplanktonprøver (sø)

Delkontraktnr.: 2019-22
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Oparbejdningen af fytoplanktonprøver skal foregå efter den tekniske anvisning, som beskriver begge oparbejdningsniveauer. De 2 niveauer adskiller sig primært ved antallet af individer (celler/kolonier/tråde), der skal tælles og måles i den enkelte prøve samt om Gald-værdien skal måles.

Prøverne indsamles af Miljøstyrelsens enheder. Prøverne er primært fra ferskvandssøer, men der kan ligeledes være et mindre antal prøver fra brakvandssøer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Planktontax Økolab.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Naturtypebestemmelse i vandhuller < 1 ha og levestedskortlægning for Stor Vandsalamander og Klokkefrø

Delkontraktnr.: 2019-23
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Naturtypebestemmelsen omfatter vegetationsundersøgelse i vandhullet inklusiv dens limniske rørsump og eventuelt udtørret vandløbsbund. På grundlag af observationerne udarbejdes en artsliste for fundne plantearter samt en vurdering af plantedækningsgrader. Derudover registreres en række parametre og for visse lokaliteter udtages vandprøve. Med udgangspunkt i resultaterne fra vegetationsobservationerne samt målte parametre, bestemmes naturtypen i henhold til nedenstående tekniske anvisninger. Leverandør skal oprette vandhullerne i Naturdatabasen og indskrive feltobservationer mm.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: HabitatVision, Aglaja, Fiskeøkologisk Laboratorium, Amphi Consult.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vegetationsundersøgelser i søer >5 ha samt småsøer mellem 1 - 5 ha

Delkontraktnr.: 2019-24
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Vegetationsundersøgelserne foretages i søer > 5 ha og småsøer mellem 1 - 5 ha med forskellige dybdeforhold og med forskellig grad af plantedække. Undersøgelsen udføres fra båd i henhold til gældende tekniske anvisning.

Søerne undersøges på 2 niveauer (niveau 1 og 2). Forskellen mellem de niveauer er antal observationspunkter.

Hvis der tidligere er lavet vegetationsundersøgelse i søen, skal de observationspunkter, der er anvendt ved tidligere undersøgelser, anvendes. Er søen ikke undersøgt før, må leverandør udlægge observationspunkter enten på kontoret eller i felten.

Hvor der er betydende vegetation på dybder > 3 m, skal der som hovedregel anvendes dykker til planteregistreringen. Om der skal anvendes dykker i en sø, vil i så fald fremgå af miniudbud.

I udvalgte søer skal der, i forbindelse med vegetationsundersøgelsen, udtages prøver til bestemmelse af bentiske kiselalger.

Med udgangspunkt i resultaterne fra vegetationsobservationerne, bestemmes naturtypen i henhold til nedenstående tekniske anvisninger. For søer > 5 ha er vejledning til naturtypebestemmelse en del af TA S04. For søer mellem 1 - 5 ha skal der benyttes en selvstændig TA S10 til naturtypebestemmelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Bioapp, Naturfocus, Fiskeøkologisk Laboratorium, Fishlab.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Oparbejdning af blødbundsfauna

Delkontraktnr.: 2019-25
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Prøverne indsamles af Miljøstyrelsen fra åbentvands- og fjordstationer, prøverne er derfor meget forskellige med hensyn til salinitet, sediment og sigterest. Prøverne indsamles enten med Haps, kajakrør eller Van Veen.

I forbindelse med prøvetagningen udfyldes et feltskema med geografiske koordinater, vanddybde, søjlehøjde, overfladens farve, prøvens eventuelle lugt, dybde af det oxiderede lag samt sedimentets bestanddele (silt, sand, sten mv.). Dette skema følger prøverne til leverandøren.

Prøverne udtages fortrinsvis om foråret, og skal afhentes hos Miljøstyrelsens enheder af leverandøren senest 4 uger efter indsamling, med mindre andet er angivet i miniudbud.

Bundfaunaprøverne skal udsorteres og artssammensætning, antal og biomasse af bunddyr skal bestemmes i henhold til den gældende tekniske anvisning.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Dansk Biologisk Laboratorium, DCE Aarhus Universitet, Fishlab, Orbicon.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bestemmelse af hårdbundsfauna og makroalger

Delkontraktnr.: 2019-26
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Algeundersøgelserne omfatter registrering af samlet dækningsgrad af fasthæftede makroalger, dækningsgrad af fasthæftede makroalge-arter samt samlet dækningsgrad af drivende opportunistiske makroalger, dækningsgrad af dominerende arter af drivende opportunistiske makroalger og samlet dækningsgrad af øvrige drivende makroalger.

Der er 3 forskellige muligheder for outsourcing af opgaver vedrørende hårdbundsfauna:

1) Leverandøren leverer dykkerpersonel med udstyr, som supplement til Miljøstyrelsens fartøj med øvrigt mandskab. For hårdbundsfauna udføres udelukkende feltdelen af arbejdet, idet feltskemaet udfyldes i henhold til de tekniske anvisninger, og der indsamles prøver i henhold til de tekniske anvisninger. Faunaprøverne konserveres i 70% ethanol og leveres til Miljøstyrelsen sammen med feltskemaerne;

2) Leverandøren laver den komplette undersøgelse af makroalgerne, inklusive artsbestemmelser i laboratoriet og afrapportering af algedata. Med hensyn til hårdbundsfauna udføres udelukkende feltdelen af arbejdet, idet feltskemaet udfyldes i henhold til de tekniske anvisninger, og der indsamles prøver i henhold til de tekniske anvisninger. Faunaprøverne konserveres i 70% ethanol og leveres til Miljøstyrelsen sammen med feltskemaerne;

3) Leverandøren gennemfører en komplet opgavevaretagelse med makroalgeundersøgelser suppleret med undersøgelse af hårdbundsfauna udført ved punktdyk (1 cirkel pr. dybdeinterval), videodokumentation og bestemmelser i laboratorium. Der laves 2 makroalgetransekter. På disse undersøges hårdbundsfauna i alle dybdeintervaller.

Der laves 1 undersøgelse af hårdbundsfauna i hvert dybdeinterval. Såvel algedata som hårdbundsfauna-data afrapporteres.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Fishlab, Bioapp, Naturfocus.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Makroalgeundersøgelser

Delkontraktnr.: 2019-27
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Undersøgelserne omfatter registrering af samlet dækningsgrad af fasthæftede makroalger, dækningsgrad af fasthæftede makroalge-arter samt samlet dækningsgrad af drivende opportunistiske makroalger, dækningsgrad af dominerende arter af drivende opportunistiske makroalger og samlet dækningsgrad af øvrige drivende makroalger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Fishlab, Bioapp, Naturfocus.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Undersøgelse af ålegræs og anden vegetation

Delkontraktnr.: 2019-28
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000
90700000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ålegræsundersøgelser udføres ved undervandsvideooptagelser og/eller paravanedykning langs T-formede transekter. I områder hvor andre angiospermer (blomsterplanter) ud over ålegræs er hyppige erstattes videooptagelserne med dykkerobservationer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglighed og kvalifikationer / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Følgende leverandører er antaget på delaftalen: Orbicon, Fishlab, Bioapp, Naturfocus.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 189-427269
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Aglaja
19869644
Damvej 16
Hårlev
4652
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Akvatikon v/Erik Tveskov
32825745
Starup Kirkevej 20
Haderslev
6100
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Fishlab
19204146
Terp Skovvej 107B
Højbjerg
8270
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
DCE, Aarhus Universitet
31119103
Vejlsøvej 25
Silkeborg
8600
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Planktontax Økolab
35011307
Bjedstrupvej 19B
Skanderborg
8660
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Fiskeøkologisk Laboratorium
18128594
Torvegade 3
Helsingør
3000
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Centrovice
26935865
Damsbovej 11
Vissenbjerg
5492
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Natur & Mark
29015708
Kirke Alle 7
Frørup
5871
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Jens Skriver Consult
32679455
L.A. Rings Vej 43
Højbjerg
8270
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SBH Consult Aps
29322848
Selskovvej 8
Hillerød
3400
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
SWECO
48233511
Ørestads Boulevard 41
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Orbicon
21265543
Linnes Alle 2
Taastrup
2630
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 22 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
37295728
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Dansk Biologisk Laboratorium
26938228
Wesselsmindevej 4
Nærum
2850
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Naturfocus
11466478
Lystrupmindevej 26
Bryrup
8654
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Bioapp
28062923
Alrøvej 201
Odder
8300
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
EnviDan A/S
18334305
Vejlsøvej 23
Silkeborg
8600
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
HabitatVision
31576393
Rørvangen 2B
Lystrup
8520
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 22 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Konsortiet Amphi Consult v. Lars Briggs
16693502
Forskerparken 10
Odense M
5230
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Amphi Consult v. Peer Ravn
36451807
Finlandsvej 6
Slagelse
4200
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Amphi Consult v. Per Klit Christiansen
16721646
Vistelhøjvej 5
Kibæk
6933
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 11 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Danmarks Center for Vildlaks
20110007
Ånumvej 163
Skjern
6900
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/01/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 22
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
VKST
35448020
Fulbyvej 15
Sorø
4160
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende gør sig gældende:

— Tilbudsgiver bedes anføre, hvilke delaftaler de afgiver tilbud på og der skal anføres en kontaktperson som ordregiver kan kontakte,

— Hver delaftale betragtes som et separat udbud. Det betyder således, at hver delaftale også kan aflyses separat.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Efter lovens § 6, stk. 4 skal klageren, senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2019

Send til en kollega

0.108