23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 036-082250
Offentliggjort
20.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Industrielektriker


Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV
556187-0410
Box 503 44
Malmö
202 13
Sverige
Kontaktperson: Anette Jenemark
E-post: Anette.jenemark@sysav.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sysav.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Avfallsförbränningsanläggning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Industrielektriker

Referensnummer: 560/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Industrielektriker utför felsökningar på process- och automationsutrustning, elinstallationer, m.m. på anläggningar Malmö/Lund och Trelleborg.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45311200
51110000
51900000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Industrielektriker utför felsökningar på process- och automationsutrustning, elinstallationer, m.m. på anläggningar Malmö/Lund och Trelleborg.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 229-524793
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/01/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/02/2019

Send til en kollega

0.098