23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 037-083963
Offentliggjort
21.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Öckerö kommun

Byggnation och hyra gruppboende enligt LSS


Öckerö kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 009-016548)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Öckerö kommun
212000-1280
Box 1035
Öckerö
475 22
Sverige
Kontaktperson: Katrin Rosak Granqvist
E-post: Katrin.RosakGranqvist@ockero.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ockero.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Byggnation och hyra gruppboende enligt LSS

Referensnummer: 0015/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45211200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avser gruppbostad enligt LSS med 6 lägenheter samt en gemensam del. Tillträde till hyresobjektet är hösten 2020.

Leverantören ska upplåta fastigheten till Öckerö kommun genom hyresavtal under 20 års period.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 009-016548

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 10/04/2019
Ska det stå:
Datum: 01/05/2019
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Slutdatum
I stället för:
Datum: 09/04/2039
Ska det stå:
Datum: 30/04/2039
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 21/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 22/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.11