23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 037-084100
Offentliggjort
21.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Kodammarnas pumpstation - Byggentreprenad (BE 2)


Kretslopp och vatten, Göteborgs stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 004-005618)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kretslopp och vatten, Göteborgs stad
212000-1355
Box 123
Angered
424 23
Sverige
Kontaktperson: Andreas Tengklint
E-post: andreas.tengklint@kretsloppochvatten.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kodammarnas pumpstation - Byggentreprenad (BE 2)

Referensnummer: 19/1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232152
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Pumpstationen vid Kodammarna är byggd 1967 och tar emot och pumpar avloppsvatten från de östra delarna av centrala Göteborg. Befintlig pumpstation ska ersättas med en ny som byggs bredvid den befintliga. Byggnation sker i flera etapper varav denna entreprenad är den andra. Byggnation kommer att ske på mark med komplicerade geotekniska förutsättningar.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 004-005618

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 11/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 20/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 12/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 21/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.095