23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 038-086554
Offentliggjort
22.02.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vafabmiljö Kommunalförbund

Betongkrossning


Vafabmiljö Kommunalförbund

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 017-036091)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Vafabmiljö Kommunalförbund
222000-3129
Returvägen 20
Västerås
721 37
Sverige
Kontaktperson: Casper Tham
E-post: casper.tham@vafabmiljo.se
Nuts-kod: SE125

Internetadress(er):

Allmän adress: http://vafabmiljo.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Betongkrossning

Referensnummer: 2018/0528-VKF-4502
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45262300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Krossning av betong ned till bitar av maxstorlek på 0,120 mm i diameter. Tjänsten inkluderar cruchning och krossning och magnetavskiljning av metall på det färdiga materialet. Metallen tillfaller säljaren.

Tjänsten inkluderar krossning och siktning av asfalt. Färdig produkt 0-30 mm. Värmeslangar ska avlägsnas från asfalten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/02/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 017-036091

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/02/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/03/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/02/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 04/03/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.119