23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
01.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tkczbdcrbs

Udbyder

Aalborg Kommune

Vindere

Valgt totalentreprenørteam

(16.09.2019)
TL Byg i team med Kjaer & Richter samt Moe

Udvidelse af Gigantium, Aalborg


Aalborg Kommune

Opgavebeskrivelse Aalborg Kommune planlægger en udvidelse af Kultur- og idrætscenter Gigantium på Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Øst, med det formål at øge kapaciteten af centeret. Udvidelsen omfatter i hovedtræk øget idrætshalkapacitet med tilhørende omklædning og depotplads, lokaler til fitness, møder og kontorer samt nyt ankomstområde ude og inde.

Aalborg Kommune ønsker med dette udbud at tilknytte en totalentreprenør (et totalentrepriseteam), der kan levere de samlede bygge- og anlægsarbejder, og de tilhørende arkitektfaglige og ingeniørfaglige projekteringsydelser, for realisering af projektet.

Opgaven udbydes i en omvendt licitation med en maksimal tilbudssum på ca. 39 MDKK ekskl. moms.

Udbudsmaterialet frigives til de ansøgere, der opnår prækvalifikation, med forventet frigivelse den 29. april 2019 for tilbudsafgivelse den 17. juni 2019.
Annonceret 1. marts 2019 13:00:00 CET
Deadline 25. marts 2019 12:00:00 CET
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 3
CPV kode 45000000, 71000000, 71200000, 71300000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tkczbdcrbs

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Underkriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne.
Udvælgelseskriterier Økonomiske og finansiel formåen:
For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at:
› Ansøgers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 regnskabsår
› Ansøgers årlige omsætning minimum har været 78 MDKK i hvert af de seneste 3 regnskabsår
Hvis ansøgers virksomhed er etableret indenfor de seneste tre regnskabsår, skal ansøger alene opfylde mindstekravene for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Teknisk og faglig formåen:
Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.
Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af lignende opgaver vil midlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere.
Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge minimum 3 og op til maksimalt samlet 6 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at totalentrepriseteamet har erfaring med ovenstående. Der anmodes om minimum én reference for hver af totalentreprenør, arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver.
› Referencerne må max være 5 år gamle regnet fra aflevering (ABT/AB) af byggeriet/totalentreprisen
› Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 1 A4-side.

Tro- og love erklæringer:
Ansøger skal aflevere Tro- og love erklæringer (udfyldt bilag B) for totalentreprenør, arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver, som foreløbigt bevis på, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 100.000,- kr., samt at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde jf. Udbudslovens § 135-136.

Kontaktperson

Navn Allan Hasselby Bjerregaard (COWI)
Telefon +45 56408735
E-mail ahbj@cowi.com

Ordregiver

Navn Aalborg Kommune
Adresse Danmarksgade 19 1
9000 Aalborg
DK
Telefon +45 99314060
E-mail jkla@aalborg.dk
WWW www.aalborg.dk

Modtager af tilbud

Navn Prækvalifikationsansøgning skal afleveres via iBinder som det er anført i prækvalifikationsbetingelserne.
Adresse for modtagelse af tilbud www.ibinder.dk

Send til en kollega

0.078