23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120436
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Rammeaftale - Broer og konstruktioner

Rammeaftale - Broer og konstruktioner


Rammeaftale - Broer og konstruktioner

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 051-117570)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Rammeaftale - Broer og konstruktioner
64942212
Islands Brygge 37
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Regina Vestergaard-Andersen
E-mail: cb2i@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale - Broer og konstruktioner

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45221000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter i overvejende grad teknisk rådgivning vedrørende renovering af eksisterende anlæg og i mindre grad teknisk rådgivning til opførelse af nye anlæg.

Anlæggene vil være inden for følgende projektkategorier:

— Broer,

— Tunneler,

— Bolværker,

— Havnepontoner,

— Andre bygværker.

Renoveringsprojekterne kan i mindre grad indeholde andre fagområder så som højdevarslingsanlæg til broer og tunneller, belægninger, signaler m.v.

Arkitektbistand kan indgå i projekterne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 051-117570

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.1.3
I stedet for:

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale. Rammeaftale med en enkelt aktør.

Læses:

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale. Rammeaftale med 3 aktører.

Afsnit nummer: IV.1.8
I stedet for:

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Læses:

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.092