23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120530
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
12.04.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234361&B=EWII-OLD

Udbyder

Trefor Infrastruktur A/S

Indkøb af elforsyningskomponenter


Trefor Infrastruktur A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
TREFOR Infrastruktur A/S
39 17 42 19
Kokbjerg 30
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Mette Jørgensen
Telefon: +45 70505050
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://trefor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351020

I.1) Navn og adresser
Ewii
26 23 06 91
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.1) Navn og adresser
Ewii A/S
28 29 79 47
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.1) Navn og adresser
Ewii Energi A/S
20 81 04 40
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.1) Navn og adresser
Ewii Production A/S
31 08 86 58
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.1) Navn og adresser
Ewii Teknik A/S
19 06 54 72
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.1) Navn og adresser
Ewii Bredbånd A/S
39 17 41 11
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.1) Navn og adresser
TREFOR Infrastruktur A/S
39 17 42 19
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.1) Navn og adresser
TREFOR El-net A/S
20 80 63 97
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor-elnet.dk

I.1) Navn og adresser
TREFOR Vand A/S
20 80 64 00
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.1) Navn og adresser
TREFOR Varme A/S
17 01 01 31
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@trefor.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.trefor.dk

I.1) Navn og adresser
Ewii Fibernet A/S
27 97 00 36
Kolding
Danmark
E-mail: mejo@ewii.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ewii.com

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

 

Samtlige selskaber, der er koncernforbundne med TREFOR Infrastruktur kan hos Leverandøren købe de af Aftalen omfattede produkter på de i Aftalen fastsatte vilkår.

 

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234361&B=EWII-OLD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=234361&B=EWII-OLD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af elforsyningskomponenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31680000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på komponenter til elforsyningsbranchen, såsom kabler, kabelskabe, muffer, sikringer og kabelrør for spændingsniveauerne 0,4 kV og 10 kV samt værnemidler, bolte, industrikomponenter og håndværktøj.

Kravene til de udbudte produkter er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, jf. aftalebilag 2, mens Ordregivers krav til rammeaftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til rammeaftale.

Rammeaftalen vil være gældende fra den 1.12.2019 til og med den 30.11.2022 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 2 x 12 måneder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31681400
31682300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på komponenter til elforsyningsbranchen, såsom kabler, kabelskabe, muffer, sikringer og kabelrør for spændingsniveauerne 0,4 kV og 10 kV samt værnemidler, bolte, industrikomponenter og håndværktøj.

Kravene til de udbudte produkter er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, jf. aftalebilag 2, mens Ordregivers krav til rammeaftalens vilkår fremgår af det vedlagte udkast til rammeaftale.

Rammeaftalen vil være gældende fra den 1.12.2019 til og med den 30.11.2022 med mulighed for, at Ordregiver kan forlænge i 2 x 12 måneder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2019
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vedr. forhandling:

Ordregiver forventer at gennemføre 2 forhandlingsrunder. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele rammeaftalen på grundlag af det indledende tilbud og dermed undlade at gennemføre forhandlingsrunderne.

Antallet af bydende vil blive reduceret i løbet af forhandlingerne. Ordregiver forventer således at reducere antallet af bydende til 3 tilbudsgivere til 2 forhandlingsrunde, forudsat at 2 forhandlingsrunde gennemføres. En evt. reducering vil ske på baggrund af det for udbuddet fastsatte tildelingskriterium.

Efter afholdelse af forhandlingsmøder opfordrer Ordregiver ved opfordringsskrivelse tilbudsgiverne til at afgive deres endelige tilbud indenfor en af Ordregiver fastsat frist. Opfordringsskrivelsen kan muligvis indeholde ændringer til det allerede offentliggjorte udbudsmateriale.

Tilbudsgivernes endelige tilbud evalueres af Ordregiver ved angivelse af det for udbuddet fastsatte tildelingskriterium. Ordregiver er efter tildelingsbeslutningen berettiget til at gennemføre afsluttende forhandlinger med den valgte tilbudsgiver.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019

Send til en kollega

0.102