23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-120598
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Trafikverket

Vindere

Digital projekthanterare

(05.06.2019)
Iterio AB
Östgötagatan 12
116 25 Stockholm

Digital Projekthanterare


Trafikverket

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Samuel Bruun Lagerbäck
Telefon: +46 771921921
E-post: samuel.bruun-lagerback@trafikverket.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233094&B=TRAFIKVERKET
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=233094&B=TRAFIKVERKET
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Trafikverket

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Digital Projekthanterare

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Konsulten kommer främst att specifikt arbeta uppdrag av projekteringssamordnaren inom delprojekt Korsvägen (stort infrastrukturprojekt) i Göteborg

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 800 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71310000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Göteborg

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget är placerat på projektstaben men kommer främst att specifikt arbeta uppdrag av projekteringssamordnaren inom delprojekt Korsvägen (stort infrastrukturprojekt) i Göteborg utföra följande arbetsuppgifter:

•Samordna granskning och mottagningskontroll av leveranser (främst bygghandlingar) från leverantör

•Samordna tillkommande kontraktshandlingar (RevisionsPM) inför överlämning till leverantör

•Samordna och följa upp projektens dokumenthantering i systemen Projektportal Investera och i PDB

•Säkerställa att administrativa rutiner avseende granskning och mottagningskontroll i ledningssystemet följs

•Samordnar GK3 granskningar och fungerar som kontaktperson GK3 möten

•Samordna granskningen av relationshandlingar

•Säkerställ att anläggningsspecifika krav har omhändertagits i databasen Doors och verifierats i leverantörens bygghandling

•Uppföljning av projekteringstidsplan internt på projektering

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 800 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1 + 1 år längsta möjliga förlängning

II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/04/2019
Lokal tid: 00:00
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Nordsamiska, Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/06/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 10/04/2019
Lokal tid: 23:59

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/03/2019

Send til en kollega

0.097