23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-123245
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Optokabel med tillbehör


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Åsa Hörnkvist
Telefon: +46 771921921
E-post: asa.hornkvist@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Optokabel med tillbehör

Referensnummer: 2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44320000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Optokabel, Skarvboxar, Optorelaterat nätmaterial, Optiska spridningsnät, Mikrokabelsystem, Skåp

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 639 480 880.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
44320000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av Optokabel med tillbehör

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

2 + 2 +2 år

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Optokabel med tillbehör

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Nexans Sweden AB
5560218603
Grimsås
514 81
Sverige
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 498 870 071.00 SEK / Högsta anbud: 578 875 962.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Optokabel med tillbehör

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/09/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
C3 Connect AB
5569005464
Finningevägen 52
Strängnäs
645 42
Sverige
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 74 005 689.00 SEK / Högsta anbud: 86 452 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
S-791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
S-791 21
Sverige
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
S-791 21
Sverige
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/03/2019

Send til en kollega

0.146