23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 055-128124
Offentliggjort
19.03.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Älmhults kommun

Projekteringskonsulter för gata och VA


Älmhults kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Älmhults kommun
212000-0647
Box 500
Älmhult
343 23
Sverige
Kontaktperson: Heike Philipsson
E-post: heike.philipsson@almhult.se
Nuts-kod: SE212

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.almhult.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Projekteringskonsulter för gata och VA

Referensnummer: 18/38
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Konsulttjänster avseende projektering av vatten, avloppsledningar, gata, park samt exploateringsområden.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71311000
71311100
71311220
71322000
71322500
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE212
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Konsulttjänster avseende projektering av vatten, avloppsledningar, gata, park samt exploateringsområden.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 240-549152
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbryts på grund av otydligt och således felaktigt utformat upphandlingsunderlag.

Upphandlingen kommer att annonseras igen inom kort.

Visma annons: https://opic.com/id/afkmhothsx

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Växjö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/03/2019

Send til en kollega

0.081