23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 056-130463
Offentliggjort
20.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

HMN Naturgas I/S

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser


HMN Naturgas I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HMN Naturgas I/S
32505821
Gladsaxe Ringvej 11
Søborg
2860
Danmark
E-mail: udbud@gasnet.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gasnet.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90919200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en frekvensbaseret aftale på 36 måneder, med mulighed for 12 måneders forlængelse af Aftalen, for rengøring af Købers enheder i Viborg og Søborg og omfatter bl.a. gulvrengøring, inventarrengøring, sanitetsrengøring og periodisk rengøring mv. Leverandørens ydelser omfatter bl.a. ledelse og fordeling af arbejdet, kontrol og tilsyn med dets udførelse og kvalitet samt al udstyr påkrævet for at udføre arbejdet. Det samlede rengøringsareal ligger på mellem 5 000 m2 og 6 000 m2 afhængigt af geografisk enhed (de præcise tal fremgår af udbudsmaterialet). Aftalens indhold og omfang er nærmere beskrevet i EU-Supply under krav (Bilag 2 - Ydelsesbeskrivelse).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser - Viborg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911100
90911200
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

8800 Viborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en frekvensbaseret aftale på 36 måneder, med mulighed for 12 måneders forlængelse af Aftalen, for rengøring af Købers enhed i Viborg og omfatter rengøring af bl.a. kontor- og mødelokaler, trappe- og gangarealer, driftscenter samt kantine mv. Leverandørens ydelser omfatter bl.a. ledelse og fordeling af arbejdet, kontrol og tilsyn med dets udførelse samt al udstyr påkrævet for at udføre arbejdet. Det totale rengøringsareal ligger på omkring 5 000 m2 (de præcise tale fremgår af udbudsmaterialet).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsnings- og metodebeskrivelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Medarbejdertilfredshed / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Køber har en option på forlængelse af Aftalen med 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Køber forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af forhandlingstilbuddet, hvilket betyder, at Tilbudsgiverne ikke kan påregne, at det vil være muligt at revidere det afgivne tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser - Søborg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000
90911100
90911200
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

2860 Søborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en frekvensbaseret aftale på 36 måneder, med mulighed for 12 måneders forlængelse af Aftalen, for rengøring af Købers enhed i Søborg og omfatter rengøring af bl.a. kontor- og mødelokaler, trappe- og gangarealer, driftscenter samt kantine mv. Leverandørens ydelser omfatter bl.a. ledelse og fordeling af arbejdet, kontrol og tilsyn med dets udførelse samt al udstyr påkrævet for at udføre arbejdet. Det totale rengøringsareal ligger på omkring 6 000 m2 (de præcise tale fremgår af udbudsmaterialet).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Løsnings- og metodebeskrivelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Medarbejdertilfredshed / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Køber har en option på forlængelse af Aftalen med 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Køber forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af forhandlingstilbuddet, hvilket betyder, at Tilbudsgiverne ikke kan påregne, at det vil være muligt at revidere det afgivne tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 230-526616
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser - Viborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
RengøringCompagniet A/S
32260144
Hobrovej 60
Aalborg
9000
Danmark
Telefon: +45 98138190
E-mail: rccdan@gmail.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse: http://www.rengoeringscompagniet.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 118 578.50 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af aftale for indkøb af rengøringsydelser - Søborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
RengøringCompagniet A/S
32260144
Hobrovej 60
Aalborg
9000
Danmark
Telefon: +45 98138190
E-mail: rccdan@gmail.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse: http://www.rengoeringscompagniet.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 234 091.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019

Send til en kollega

0.118