23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-134805
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Arvika Fastighets AB

Fastighetsunderhåll- Måleriarbeten, tjänster


Arvika Fastighets AB

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 040-090476)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Arvika Fastighets AB
556040-1217
Administration 11
Arvika
671 81
Sverige
Kontaktperson: Hans Fyhr
E-post: hans.fyhr@arvika.se
Nuts-kod: SE311

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arvika.se/bostadsbolaget

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fastighetsunderhåll- Måleriarbeten, tjänster

Referensnummer: Dnr 2018-125
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45442100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Omfattning (AFA.21 AFD.1 AFD.131)

Arbetet består huvudsakligen av invändiga målningsarbeten i målade/tapetserade lägenheter och lokaler.Utvändiga målningsarbeten kan förekomma.Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt, justerad och intrimmad.Objekten är belägna i Arvika kommun. Andra arbeten såsom installationsarbeten kan förekomma inom arbetsområdet.Anbud kommer att antas i sin helhet.

Webbadress för att hämta elektroniska upphandlingsdokument: https://www.opic.com/

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 040-090476

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/03/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 05/04/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/03/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 08/04/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.107