23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 058-134822
Offentliggjort
22.03.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Trafikverket

Kalkylator till projekt Varbergstunneln


Trafikverket

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 054-124853)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Jonas Melén
Telefon: +46 101242793
E-post: jonas.melen@trafikverket.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kalkylator till projekt Varbergstunneln

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71311300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kalkylatorn ska i samråd med projektledningen följa upp kalkyl för projektet och produktionstidplan i samverkan med projektets entreprenör/er i enlighet med Trafikverkets Kontraktsmodell Samverkan Hög nivå

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/03/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 054-124853

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.A
Plats där texten ska ändras: II.A
I stället för:

"Delprojektledare kalkyl för projekt"

Ska det stå:

"Uppdrag kalkylator till projekt Varbergstunneln"

VII.2) Övriga upplysningar:

Benämning på rubricerad upphandling ändrad från "Delprojektledare kalkyl för projekt" Varbergstunneln till "Uppdrag kalkylator till projekt Varbergstunneln"

Send til en kollega

0.111