23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 067-157145
Offentliggjort
04.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
13.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/103310741.aspx

Udbyder

Allerød Kommune, Park & Vej

Vindere

Snerydning og glatførebekæmpelse på større klasse 1 veje

(12.07.2019)
Storkedal Landbrug & Transport
Lyngevej 259
3540 Lynge

Glatførebekæmpelse på klasse 1 veje

(12.07.2019)
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød

Snerydning på klasse 1 og 2 veje

(12.07.2019)
Storkedal Landbrug & Transport
Lyngevej 259
3540 Lynge

Snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 cykelstier, gangstier og fortove

(12.07.2019)
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød

Snerydning og glatførebekæmpelse på skoler og institutioner

(10.09.2019)
FMT A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød

Opdateringer

Rettelse
(30.04.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 06-05-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-05-2019
Time: 12:00

IV.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Tilbud skal være gyldige indtil
I stedet for:
Dato: 05-11-2019
Læses:

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 06-05-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-05-2019
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Der er sket en tidsfristforlængelse på en uge, da der var fejl i tilbudslisten til delaftale 4. Den nye tidsfrist er den 13. maj kl. 12:00.
Der er oploadet en ny tilbudsliste til delaftale 4 samt en opdateret tidsplan for udbuddet.

Vintervedligeholdelse


Allerød Kommune, Park & Vej

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Allerød Kommune, Park & Vej
60183112
Vassingerødvej 2
Lynge
3540
Danmark
Kontaktperson: Louise Falk
Telefon: +45 48100810
E-mail: lfal@alleroed.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103310741.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://alleroed.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/103310741.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/103310741.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud af vintervedligeholdelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Allerød Kommune udbyder vintervedligeholdelse i form af snerydning og glatførebekæmpelse på en række veje, stier og øvrige kommunale arealer. Formålet med vintervedligeholdelsen er at sikre fremkommeligheden, sikkerheden samt overholdelse af lovpligtige forpligtelser på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt diverse kommunale ejendomme som skoler, institutioner, biblioteker mv.

Opgaven udbydes i 5 delaftaler, hvor der kan bydes på en, flere eller alle 5 delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Glatførebekæmpelse på klasse 1 veje

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Nordsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen dækker glatførebekæmpelse med lastbil på vejarealer på landet, bymidten og villaveje. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, parkeringspladser og svingbaner på delaftalen. Ved glatførebekæmpelse spredes begge vejbaner på én gang. Ved veje med midterheller eller anden forhindring på vejen skal der køres i begge retninger. Saltsprederens spredebredde justeres i forhold til aktuelt vejareal - fra vejrabat til vejrabat.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del1

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Snerydning på klasse 1 og 2 veje

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Nordsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen dækker over snerydning med traktor på 2 forskellige vejklasser (klasse 1+2 veje køres altid sammen). Delaftalen dækker vejarealer på landet og i by. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, svingbaner, parkeringspladser, buslommer/stoppesteder og cykelstier uden afskærmning på delaftalen.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del2

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Snerydning og glatførebekæmpelse på større klasse 1 veje

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233139
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Nordsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen dækker snerydning og glatførebekæmpelse med lastbil(er) på vejarealer på kommunens overordnede trafikveje. Endvidere dækker denne delaftale også vejearealer der kun skal glatførebekæmpes. I definitionen vejareal indgår flere rundkørsler, svingbaner, buslommer/stoppesteder og cykelstier uden afskærmning på delaftalen.

Ved glatførebekæmpelse spredes begge vejbaner på én gang. Ved veje med midterheller eller anden forhindring på vejen, skal der køres i begge retninger. Saltsprederens spredebredde justeres i forhold til aktuelt vejareal - fra vejrabat til vejrabat.

Ved kombinationskørsel skal der altid glatførebekæmpes og sneryddes på samme tid. Der skal altid sneryddes i hele vejens bredde, med mindre vagthavende har beordret andet.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del3

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Snerydning og glatførebekæmpelse på klasse 1 cykelstier, gangstier og fortove

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Nordsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen dækker snerydning og glatførebekæmpelse med traktor på cykelstier, gangstier og fortove. I definitionen cykelstier, gangstier og fortove indgår flere tunneller, bomme og rundkørsler med nedsænket sti/fortov. Dette sætter nogle krav til størrelse af maskiner.

Nogle cykelstier er så bredde at der skal køres 2 eller flere gange. Ligeledes skal der steder med kombineret cykelsti og fortov, køres flere gange. Der skal altid sneryddes og glatførebekæmpes i hele stiens og/eller fortovets bredde. Ved snerydning, glatførebekæmpes delaftalen samtidig. Dog kan der efter besked fra vagtpersonalet, undlades glatførebekæmpelse.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del4

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Snerydning og glatførebekæmpelse på skoler og institutioner

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45233141
50000000
50230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Nordsjælland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen består af snerydning og glatførebekæmpelse af institutioner (børnehaver og vuggestuer) samt skoler inkl. SFO-er. Der sneryddes og glatførebekæmpes i en bredde af 1,5 meter.

Kortbilag til denne rute findes via dette link

http://fkgdrift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Alleroed&Page=ext_udbud_vinter_del5

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har ret til at forlænge kontrakten i 2 x 1 år på uændrede vilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital skal for det seneste reviderede årsregnskab være positiv. Det seneste reviderede årsregnskab, må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for tilbudsgivers fortsatte drift eller indikerer, at almindelige nationale regnskabsregler og god regnskabsskik i øvrigt, ikke er blevet overholdt. Tilbudsgiver skal indsende kopi af reviderede årsregnskaber for de seneste 2 år. Tilbudsgiver skal i de seneste 2 reviderede regnskabsår have haft et positivt resultat som gennemsnit. Tilbudsgiver skal opretholde forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tingsskade på minimum 5 000 000 DKK og dækkende personskade på minimum 10 000 000 DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal vise dokumentation for erfaring med 3 sammenlignelige opgaver inden for hver delaftale, der bydes på, inden for de seneste 5 år.

Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

- At opgaverne er udført af tilbudsgiver,

- Opgavernes værdi,

- Tidspunkt og sted for opgavernes udførelse,

- Navn og kontaktoplysninger på ordregiver.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/05/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/04/2019

Send til en kollega

0.135