23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 069-163593
Offentliggjort
08.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.05.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236548&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Opdateringer

Rettelse
(12.04.2019)

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Ansøgningsfrist
I stedet for:
Dato: 01-05-2019
Time: 13:00
Læses:
Dato: 03-05-2019
Time: 13:00

Annullering
(09.09.2019)

Annullering
(09.09.2019)

Annullering
(29.05.2020)

Annullering
(29.05.2020)

Rådgivning til projektering af nyt Spidslastanlæg i Hovestadsområdet


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
Ørestads Boulevard 35
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Jette Køhler
Telefon: +27 953813
E-mail: jetk@hofor.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236548&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=236548&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgivning til projektering af nyt Spidslastanlæg i Hovestadsområdet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet. Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv. Udbuddet er inddelt i 5 delaftaler. Hver delaftale udgør en kontrakt med en leverandør.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 - Viceprojektledelse

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71248000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

2100 København Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omhandler levering af viceprojektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 1 omfatter levering af 1 viceprojektleder på fuld tid, som skal arbejde under HOFORs ledelse og ansvar med arbejdsplads i Vejlandshuset. Nærmere beskrivelse findes i Projekt- og ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på hver delaftale.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 4, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencer udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog angives ved hver enkelt ansøgning.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 - Maskinanlæg

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71315000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

2100 København Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 2 omfatter levering af 1 delprojektleder og 1-2 fagspecialister på maskinområdet. Yderligere beskrivelse findes i Projekt- og ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på hver delaftale.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 4, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencer udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 - El & SRO

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71315000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

2100 København Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 3 omfatter levering af 1 delprojektleder og 2-3 fagspecialister på El- og SRO området. Yderligere beskrivelse findes i Projekt- og ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på hver delaftale.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 4, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencer udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 - Bygninger inkl. arkitekt

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71312000
71315200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

2100 København Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 4 omfatter levering af 1 delprojektleder, 1 arkitekt og 2-3 fagspecialister på bygge-, anlægsområdet. Yderligere beskrivelse findes i Projekt- og ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på hver delaftale.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 4, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencer udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5 - Røranlæg

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315000
71315200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

2100 København Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 5 omfatter levering af 3-4 fagspecialister på rør- og fjernvarmeområdet.

Yderligere beskrivelse findes i Projekt- og ydelsesbeskrivelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

HOFOR vil udvælge 4 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på hver delaftale.

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end 4, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencer udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning.

For udfyldelse af ESPD se venligst Udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ved ansøgning på delaftale 2, 3, 4 og 5 at ansøgers omsætning gennem de seneste 3 regnskabsår har været på minimum på 10 000 000 DKK årligt. Beløbet kumuleres ved ansøgning på flere delaftaler.

Den gennemsnitlige soliditetsgrad de seneste 3 år skal være på mindst 15% (gælder for alle delaftaler).

Den gennemsnitlige overskudsgrad de seneste 3 år skal være positiv. (gælder for alle delaftaler.)

Hvis ansøgeren ikke har været etableret i 3 år, skal erklæringer omfatte den tid ansøgeren har været etableret og mindstekravet vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

I relation til konsortier og andre sammenslutningers deltagelse gælder at mindstekravet skal være opfyldt samlet af konsortiet/sammenslutningen. Tilsvarende gælder ved brug af underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøger ønsker at medtage til brug for ansøgning om prækvalifikation.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger oplyse ansøgerens mest betydelige arbejder/leverancer på lignende projekter/aftaler, af nogenlunde samme omfang og kompleksitet, der er udført inden for de seneste 3-5 år.

Ansøger skal oplyse mindst 3 og max. 5 referencer relateret til den delaftale der ansøges om prækvalifikation til. Der skal medsendes et ESPD med referencer for hver enkelt delaftale der søges ind på.

Én reference kan anvendes på flere delaftaler, såfremt den indeholder relevant omfang for flere delaftaler.

På Delaftale 1 ønskes kun referencer hvor ansøger har haft projektlederrollen eller på anden måde er indgået i ledelsen på referenceprojektet.

Tilbudsgiver skal angive følgende i referencebeskrivelsen:

I. Angivelse af hvilken delaftale referencen skal referere til.

II. Navn på Ordregiver.

III. Projektets samlede økonomi.

IV. Periode for projektering

V. Beskrivelse af ansøgers konkrete rolle/roller i projektet.

VI. Projektlokalitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgere på delaftalerne 2, 3, 4 og 5 skal have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001, 2015 eller tilsvarende. Undtaget herfra er delaftale 1, idet denne ressource arbejder under HOFORs organisation, ledelse og ansvar.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/12/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
nn
nn
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2019

Send til en kollega

0.095