23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 073-171654
Offentliggjort
12.04.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Aptering af rårum


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
29190909
Glisholmvej 2A
Odense S
5260
Danmark
Kontaktperson: Lasse Sørensen
Telefon: +45 76631263
E-mail: DP100tilmelding@4projectsmail.com
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=757fbd32-29e9-46ec-a01d-374649762384
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aptering af rårum

 

Sagsnr.: DP100
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215100
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, forventer at gå i udbud med Aptering af rårum.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder, gennemføres en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse) i overensstemmelse med Udbudslovens § 39.

Gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af en orienteringsmøde, samt skriftlig høring med eventuelt supplerende, bilaterale møder på baggrund af de enkelte høringssvar (konkret vurdering).

Der afholdes fælles informationsmøde hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en introduktion til Nyt OUH, Aptering af rårum.

For yderligere information se nærværende dokument: VI.3) Yderligere oplysninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 450 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
71000000
45215141
45215142
45215143
45215145
45215148
45311000
45331000
45332000
45400000
31643100
33113100
33115100
31643000
33167000
33162100
51410000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Glisholmvej 2A, 5260 Odense S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Omfanget af apteringsentreprisen er:

- Aptering af rå-rum,

- Medicoteknisk udstyr/apparatur,

- Flytning af medicoteknisk apparatur.

Apterings- og udstyrsentreprisen omhandler flere sammenhængende tiltag, der ud over bygnings- og udstyrsmæssige forhold inkluderer indbygning af tekniske installationer, medicoteknisk udstyr/apparatur og fast inventar.

I hovedtræk dækker opgaven koordinering, projektering og gennemførelse af:

200 udstyrstunge rum samt 400 sekundære rum, i alt ca. 15 000 m2 fordelt over byggefelterne DP03 og 04 samt DP06 – 08.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/08/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der afholdes fælles informationsmøde torsdag, den 25.4.2019, kl. 13:00-15:00, hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Tilmelding til informationsmødet sker via følgende e-mail – med angivelse af antal deltagere, herunder navn, titel og virksomhed:

DP100tilmelding@4projectsmail.com

Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af tilmelding, men deltagerlisten vil løbende, og senest inden informationsmødet, blive offentliggjort via Nyt OUHs udbudssystem, Viewpoint, under følgende link:

https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=757fbd32-29e9-46ec-a01d-374649762384

Tilmelding skal gerne ske senest tirsdag d. 23.4.2019, kl. 12:00.

Informationsmødet vil foregå på dansk. Præsentationsmateriale vil ligeledes være på dansk og offentliggøres, umiddelbart efter mødet, via ovennævnte link.

I forlængelse af nærværende forhåndsmeddelelse, herunder invitation til informationsmøde, offentliggøres opsamling af det skriftligt høringsmateriale.

Høringsmaterialet indeholder overordnet projektbeskrivelse med tilhørende bilag samt spørgsmål til markedets formåen samt spørgsmål til eventuelle cost drivers.

Materialet vil være tilgængeligt via ovennævnte link.

Potentielle leverandører og andre interesserede markedsaktører opfordres til at afgive skriftligt høringssvar på baggrund af det offentliggjorte høringsmateriale.

Høringssvar bedes fremsendt på dansk og via følgende e-mail:

DP100hoeringssvar@4projectsmail.com

Frist for modtagelse af høringssvar er mandag, den 3.5.019, kl. 12:00.

Hvis de skriftlige høringssvar giver anledning hertil, forbeholder Projektorganisationen for Nyt OUH sig ret til at invitere potentielle, relevante leverandører til efterfølgende bilaterale møder for præcisering af høringssvar.

Det forventes, at eventuelle bilaterale møder afholdes i perioden 13 - 14.5.2019. Møderne afvikles i givet fald på dansk.

Der vil blive taget referat til brug for projektgruppens videre arbejde. Referaterne er som udgangspunkt interne.

Eventuel ny information med relation til det kommende udbud af Aptering af rårum, afgivet fra projektgruppen til de potentielle leverandører, vil blive offentliggjort, således at alle potentielle leverandører får adgang til samme information.

Deltagelse i den tekniske dialog, uanset omfang, er således ikke en forudsætning for deltagelse i udbuddet og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

Det understreges i den forbindelse, at møderne, som udgangspunkt, ikke vil være en service over for markedsaktørerne, for at disse kan være bedre forberedt til udbud, men en mulighed for, at Nyt OUH kan blive klogere på markedet gennem en åben, saglig og objektiv dialog.

Det står Nyt OUH frit for at vælge, om — og i givet fald hvorledes — konklusionerne fra møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af materiale for udbud.

Projektgruppen for Nyt OUH forventer at offentliggøre resultatet af markedsundersøgelsen, herunder et sammendrag af markedets overvejende holdninger og anbefalinger via ovennævnte link

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019

Send til en kollega

0.102