23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 074-175500
Offentliggjort
15.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.05.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afprusnvea&GoTo=Tender

Udbyder

Øresundsbro Konsortiet

Vindere

Valgt projektleder

(12.07.2019)
Arkatay Consulting
Stora Nygatan 54
211 37 Malmö

Projektledning inom anläggningsenheten på Öresundsbron


Øresundsbro Konsortiet

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:


direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Øresundsbro Konsortiet
24246787
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Martin Reinholtz
E-post: mre@oresundsbron.com
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundsbron.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afprusnvea&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afprusnvea&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

 

Projektledning inom anläggningsenheten på Öresundsbron

 

Referensnummer: 4.9.6/253-42922
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71541000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

 

Upphandlingen omfattar projektledare inom ramen för och de processer som omfattas av Öresundsbro Konsortiets (Köparens) projektmodell. Projektledarprocessen är en viktig del av Köparens verksamhet och Köparen har en hög förväntan på en partner på detta område. Köparen förväntar sig effektiva projektledartjänster av hög kvalitet som kan bidra till att uppfylla Köparens affärsmål och strategi.

Volymgaranti

Köparen ställer volymgaranti motsvarande 3 millioner DKK årligt i avtalsperioden.

 

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71540000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

 

Upphandlingen omfattar projektledare inom ramen för och de processer som omfattas av Öresundsbro Konsortiets (Köparens) projektmodell. Projektledarprocessen är en viktig del av Köparens verksamhet och Köparen har en hög förväntan på en partner på detta område. Köparen förväntar sig effektiva projektledartjänster av hög kvalitet som kan bidra till att uppfylla Köparens affärsmål och strategi.

Volymgaranti

Köparen ställer volymgaranti motsvarande 3 millioner DKK årligt i avtalsperioden.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft 2019-07-15.

Avtalets slut 2022-07-14.

Avtalet kan komma att förlängas efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Förlängning kan ske med tolv (12) månader per gång. Avtalet kan förlängas med sammanlagt 3 år.

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Øresundsbron utför kontinuerligt arbeten på anläggningen med stor bredd och oftast i projektform. Vanligen förekommande är utbyte av uttjänta komponenter och system, förändringar i anläggningen till följd av nya lagar och förordningar samt genomförande av förbättringsarbete.

Dessa förvaltningsprocesser skapar även behov av Projektledning vid kravställning, behovsanalys, marknadsanalys, förfrågningsunderlag, anbudsutvärdering, utförandehandling, dokumentuppdatering, optimering, granskning, leveransuppföljning (kontroll), mottagningskontroll (besiktning) och i vissa fall resursförstärkning för vår löpande verksamhet i form av olika tjänster.

Vad som efterfrågas

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa Köparens behov inom det angivna området, vilket sträcker sig över ett omfattande objekt och innehåll. Köparen är en utpräglad beställarorganisation och söker en Säljare som inträder i beställarrollen, som om det är egen verksamhet.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

 

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/07/2019
Slut: 14/07/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

 

3 förlängning/ar á 12 månader

 

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Danska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 28/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:

 

Visma annons: https://opic.com/id/afprusnvea

 

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Danmark
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/04/2019

Send til en kollega

0.146