23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-177343
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.05.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://www.byggeprojekt.dk

Udbyder

Aarhus Kommune, Børn og Unge

Aarhus Kommune - Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr


Aarhus Kommune, Børn og Unge

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Børn og Unge
Tandplejen Aarhus, Grøndalsvej 2
Aarhus
8260 Viby J.
Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
Telefon: +45 41858285
E-mail: lagu@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Totalrådgiver, Rambøll Danmark A/S
Olof Palmes Allé 22
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Franka Raun Bungarten
Telefon: +45 51612458
E-mail: frbu@ramboll.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aarhus Kommune - Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
51412000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering og montering af specialinventar og specialudstyr til en ny tandreguleringsklinik. Klinikken er under opførelse.

Iht. tidligere udsendte forhåndsmeddelelse er der gennemført en høringsfase med deltagelse af interesserede leverandører.

Resultatet af høringsfasen er indarbejdet i udbudsmaterialets tekniske specifikationer (beskrivelser og tegninger).

Nærværende udbud omfatter 2 delkontrakter, omfanget fremgår af del II.2.4:

Y255 Specialinventar:

— levering og montering af specialinventar.

Y256 Specialudstyr:

— levering og montering af specialudstyr,

— demontering, flytning og genmontering af eksisterende udstyr fra nuværende klinikker.

Disse klinikker findes på 2 forskellige lokaliteter, inden for en afstand på hhv. ca. 8 km. og ca. 7 km. i bymæssigt område.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Y255 Specialinventar

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39120000
39180000
51412000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Nordbyvej 23

8260 Viby J.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af specialinventar til nyopført tandreguleringsklinik.

Entreprisens arbejder fremgår af arbejdsbeskrivelse 'Nordbyvej_K03_C08_W385_001_Arbejdsbeskrivelse - Specialinventar'.

Entreprisens mængder fremgår af tilbudslisten 'Nordbyvej_K14_C08_Y255_001_Tilbudsliste - specialinventar'

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende inventar (listen er ikke udtømmende):

— borde,

— hylder,

— dispenser,

— skabe,

— skuffeskabe,

— installationskasser,

— bordplader,

— vaske.

Arbejdet forventes gennemført i perioden fra medio juni 2019 til ultimo december 2019.

De forudgående arbejder i forbindelse med opførelse af klinikken, forventes gennemført i perioden fra medio august 2018 til ultimo januar 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.1) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til nedenstående.

Følgende forhold vurderes særligt positivt i evalueringen af referencer:

A: Reference med tandklinik.

B: Reference med samme kompleksitet og omfang som den udbudte opgave.

Hvis flere end 5 ansøgere er konditionsmæssige, udvælges de 5 ansøgere, hvis referencer bedst demonstrerer erfaring med tilsvarende opgaver. Det vil i den forbindelse indgå positivt i vurderingen, hvis referencerne demonstrerer erfaring med projekter, hvor der både indgår levering og montage af inventar og behandlingsunits i nybyggeri.

De 5 bedst vurderede ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Y256 Specialudstyr

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33111000
33172100
33191100
33192410
51412000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Nordbyvej 23

8260 Viby J.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af specialudstyr til nyopført tandreguleringsklinik.

Entreprisens arbejder fremgår af arbejdsbeskrivelse 'Nordbyvej_K03_C08_W386_001_Arbejdsbeskrivelse - Specialudstyr'.

Entreprisens mængder fremgår af tilbudslisten 'Nordbyvej_K14_C08_Y256_001_Tilbudsliste - specialudstyr'.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende udstyr (listen er ikke udtømmende):

— behandlingsenhed komplet,

— behandlingsenhed komplet, kirugi,

— intraoralt røntgen, komplet,

— lattergasapparater, komplet,

— vacuum autoklave,

— assistentkald,

— demontering, flytning og genmontering af eksisterende udstyr, i et begrænset omfang.

Arbejdet forventes gennemført i perioden fra medio juni 2019 til ultimo december 2019.

De forudgående arbejder i forbindelse med opførelse af klinikken, forventes gennemført i perioden fra medio august 2018 til ultimo januar 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er mere end 5 konditionsmæssige ansøgere, vil udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere ske efter en vurdering af de i del III.1.1) og III.1.3) anførte oplysninger således, at der vil blive udvalgt de 5 konditionsmæssige ansøgere, der vurderes at have de bedste referencer i forhold til nedenstående.

Følgende forhold vurderes særligt positivt i evalueringen af referencer:

A: Reference med tandklinik.

B: Reference med samme kompleksitet og omfang som den udbudte opgave.

Hvis flere end 5 ansøgere er konditionsmæssige, udvælges de 5 ansøgere, hvis referencer bedst demonstrerer erfaring med tilsvarende opgaver. Det vil i den forbindelse indgå positivt i vurderingen, hvis referencerne demonstrerer erfaring med projekter, hvor der både indgår levering og montage af inventar og behandlingsunits i nybyggeri.

De 5 bedst vurderede ansøgere vil blive opfordret til at afgive tilbud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal, for opfyldelse af afleveringskrav for ansøgning om prækvalifikation' udfylde og uploade følgende dokumenter på 'byggeprojekt.dk' i mappen 'Aflevering af ansøgning'. Der bør ikke uploades mere end 1 stk. dokument under hvert afleveringskrav:

1) ESPD.

ESPD udfyldes via ’byggeprojekt.dk’.

Når ansøger har oprettet sig som bruger, gives der adgang til udfyldelse/besvarelse af ESPD via et punkt i hovedmenuen, som hedder ’ESPD service’.

Ansøger er ’en økonomisk aktør’ og skal via ’ESPD service’ udfylde/besvare ordregiverens ESPD-fil (.xml-fil)’. Den for entreprisen gældende ESPD (.xml-fil) findes i udbudsmaterialet.

Vejledning til udfyldelse af elektronisk ESPD findes her: https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2017/20172606-espd-dokumentation-og-ecertis/

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et moderskab, underleverandører eller ved et konsortium), skal der gives ESPD for hver enkelt virksomhed.

Ansøger kan uploade supplerende dokumentation, såfremt ansøger har behov herfor, grundet nedenstående årsager:

2) Støtteerklæring.

Hvis ansøgningen baseres på andre økonomiske aktørers formåen (en støttende enhed), skal ansøger vedlægge en støtteerklæring, der godtgør, at ansøger råder over den støttende enheds formåen. Det skal heraf fremgå, hvad støtteerklæringen omfatter;

3) Konsortiumerklæring.

Hvis ansøger er en sammenslutning, skal der vedlægges dokumentation for solidarisk hæftelse og befuldmægtiget person;

4) Referencer.

Referencer vedlægges som angivet i pkt. III.1.3.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt denne er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § § 135-136 eller § 137, stk. 1, nr. 1-4 nævnte udelukkelsesgrunde. Der henvises til ESPD'en del III, hvor ansøgeren skal oplyse, hvorvidt denne er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

A: Omsætning.

Ansøgers årsomsætning skal opfylde mindstekravet i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår. Oplysninger herom afgives i ESPD, del IV, afsnit pkt. *

B: Egenkapital.

Ansøgeres egenkapital skal med tillæg af eventuel ansvarlig lånekapital opfylde mindstekravet i hvert af de 3 seneste tilgængelige regnskabsår. Oplysninger herom afgives i ESPD, del IV, afsnit pkt. *

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

A: Omsætning, mindst 5 000 000 DKK.

B: Egenkapital, mindst 1 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver kræver oplysninger om ansøgers tidligere udførte opgaver. Disse krav stilles i ESPD, del IV, afsnit C 'For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af levereancer af den anførte type':

Følgende forhold vurderes særligt positivt i evalueringen af referencer:

A: Reference med tandklinik.

B: Reference med tilsvarende kompleksitet og omfang som den udbudte opgave.

Ansøger skal afgives følgende oplysninger om:

1) En beskrivelse af opgaven, herunder ansøgers rolle;

2) Kontraktsum;

3) Dato for start på opgaven;

4) Dato for afslutning af opgaven;

5) Angivelse af kunde, inkl. kontaktperson og dennes telefonnummer.

Ansøgere opfordres til ikke at angive mere end 3 referencer.

Hvis ansøger vedlægger mere end 3 referencer, evalueres alene de 3 referencer som har den højeste kontraktsum. Hvis flere referencer har samme kontraktsum, er det den nyeste der evalueres. Ved nyeste forstås reference med nyeste/førstkommende afslutningsdato.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 1 opgave af tilsvarende kompleksitet og/eller omfang. Ved tilsvarende kompleksitet og/eller omfang, forstås en opgave, hvor der er leveret både inventar og behandlingsunits og/eller en opgave, hvor der leveret mere end 2 behandlingsunits.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandørens ydelser skal gennemføres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det vil sige:

— FN’s deklaration om menneskerettigheder,

— ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

— Rio deklarationen om miljø og udvikling,

— FN’s konvention mod korruption.

Herudover vil kontrakten indholde krav om overholdelse af:

— Arbejdsklausul,

— Socialklausul,

— Udenlandsk arbejdskraft.

Der stilles intet krav om, at en del af arbejdet skal udføres af lærlinge/praktikanter.

Forud for kontrahering med vindende tilbudsgiver, gennemføres en mængdeverificering.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/05/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der er fri og offentlig adgang til udbudsmaterialet, som findes på 'byggeprojekt.dk' med udbudsnavnet '[03904] Tandreguleringsklinik, Viby - Specialinventar og -udstyr'.

Udbudsmaterialet findes her: https://app.byggeprojekt.dk/public/1489-Tandreguleringsklinik,_Viby_-_Specialinventar_og_-udstyr

Udbudsmaterialet er tilgængeligt samme dag som offentliggørelsen af nærværende udbudsbekendtgørelse.

Vejledning til anvendelse af 'byggeprojekt.dk' og oprettelse af brugerprofil findes via hjælpefunktionen i 'byggeprojekt.dk'.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af 'byggeprojekt.dk' kan stilles via mail til support@byggeprojekt.dk eller på telefon +45 43901470 (tast 2).

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles via 'byggeprojekt.dk' via menupunkt 'Svar/Spørgsmål'

Spørgsmål til ordregive skal stilles skriftligt via 'byggeprojekt.dk'. Ordregivers besvarelser gives ligeledes via 'byggeprojekt.dk'. Besvarelse af spørgsmål vil ske løbende.

Spørgsmål stillet før 6.5.2019 (inden udgang af dagens sidste time) vil blive besvaret, såfremt det er modtaget i så god tid, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svaret senest 6 kalenderdage før ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der stilles senere end 6 kalenderdage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til, allerede i prækvalifikationfasen, at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af kravene i udbudsmaterialet, eller der er forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud.

Tilbudsgiver opfordres ligeledes til at holde sig orienteret om de stillede spørgsmål og besvarelsen heraf, herunder eventuelle ændringer i udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar mv. gøres løbende tilgængelige for tilbudsgiverne på 'byggeprojekt.dk'.

Ansøgning om prækvalifikation kan Kun afleveres via 'byggeprojekt.dk'.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den senest uploadede udgave være den gældende. Tidsangivelsen i byggeprojekt.dk' er afgørende for, hvilken udgave der er den seneste.

Adgang til 'byggeprojekt.dk' for prækvalifikation lukkes ved ansøgningsfristens udløb.

De prækvalificerede ansøgere gives herefter adgang til et nyt område for tilbudsafgivelse.

Detaljerede oplysninger vedrørende ansøgning om prækvalifikation og afgivelse af tilbud findes i dokumentet 'Nordbyvej_B01_C08_Udbudsbetingelser - Ansøgning og Tilbud'.

Ordregiver og vindende tilbudsgiver gennemføre en proces, hvor eventuelle forskelle i ordregivers udbudte mængder og tilbudsgivers vurdering af mængder drøftes.

Et eksempel:

Ordregiver har i udbudsmaterialet angivet 10 stk. skabe men ordregiver har fundet 12 stk. skabe. Ud fra tilbudslistens enhedspriser tillægges tilbuddet værdien af de 2 ekstra skabe. Ændringen kan også består i et mindre antal end det udbudte.

Tilbuddet samt tillæg og/eller fradrag indgår i grundlaget for den endelige kontraktsum.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt og med kopi til Klagenævnet, underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.116