23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-177399
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.05.2019 Kl. 13:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237683&B=SS

Udbyder

Statens Serum Institut

Vindere

Valgt leverandør

(19.12.2019)
Trox Danmark A/S
Lyskær
2730 Herlev

Indkøb af Ventilationsaggregater til den Veterinære Beredskabsbygning på Statens Serum Institut


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Henrik Graversen
Telefon: +45 32688917
E-mail: hebb@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237683&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=237683&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af Ventilationsaggregater til den Veterinære Beredskabsbygning på Statens Serum Institut

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42520000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Indkøb af Ventilationsaggregater til den Veterinære Beredskabsbygning på Statens Serum Institut.

Statens Serum Instituts leverandør af ventilationsydelser vil stå for installationen af HEPA filter systemerne.

Den Veterinære Beredskabsbygning er designet for indeslutningsforanstaltning klasse BSL 2-3 samt OIE3-OIE4. Der er også lokale klassificeret som GMO2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dfd

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Omsætning;

2) Egenkapital;

3) Soliditetsgrad;

4) Forsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en omsætning på 2 000 000 DKK i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår;

2) Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår;

3) Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på 15% hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår;

4) Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation på en gyldig og dækkende forsikring. Denne forsikring skal kunne dokumentere en dækning på min. 10 000 000 DKK per skadesbegivenhed.

Dokumentation skal tydeligt anføre overholdelse af dækningskravet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Kvalitetsstyringssystem;

2) Referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Tilbudsgiver skal dokumentere etablering af et anerkendt kvalitetssikringssystem, (ISO 9001 eller tilsvarende). Dokumentation skal understøtte, at kvalitetssikringssystemet har været gældende i min. 2 ud af de 3 seneste afsluttede regnskabsår. Det anførte kvalitetssikringssystemet skal kunne dokumenteres aktivt i hele Aftaleperioden. Leverandøren skal have Eurovent certifikat eller tilsvarende;

2) De afgivne referencer skal kunne dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver i omfang og varighed; Erfaringer fra laboratorie projekter, hvor enkelte aggregater leverer minimum luftmængde på 20 000 m3/h, der er opført inden for 5 år; Erfaringer fra laboratorie projekter, hvor enkelte aggregater leverer minimum luftmængde på 20 000 m3/h, der har været i drift i minimum 3 år.

Ordregiver skal have mulighed for at kontakte referencer.

Ordre skal have mulighed for at inspicere lignende udstyr hos Leverandøren eller hos referencer inden Kontraktunderskrivelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7, stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.098