23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-178331
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.05.2019 Kl. 12:00

Udbyder

Afatek A/S

Vindere

Smedeydelser - planlagte opgaver

(09.09.2019)
AGJ A/S
Stationsvej 3
4295 Stenlille

Elektrikerydelser

(09.09.2019)
Di Teknik
Støberivej 14
4600 Køge

Smedeydelser tilkald

(09.09.2019)
AGJ A/S
Stationsvej 3
4295 Stenlille

Fremstilling, levering og montering af transportbånd

(09.09.2019)
Bøgeris Transportbånd A/S
Kragelundsvej 8
4180 Sorø

Udbud af rammeaftaler: Smede-, elektriker- og transportbåndydelser


Afatek A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Afatek A/S
15105909
Gartnervej 40
Holmegaard
4684 Holmegaard
Danmark
Kontaktperson: Søren Dyhr-Jensen
E-mail: sdj@afatek.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.afatek.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hmxdatljks
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftaler: Smede-, elektriker- og transportbåndydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50531000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud omfatter et rammeaftalekompleks, der består af 4 Delaftaler på smede-, elektriker og transportbåndydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

De 4 Delaftaler er defineret ud fra Aafatek´s behov for og krav til ydelser indenfor smede-, elektriker- og transportbåndydelser i forbindelse med drift af Afatek’s sorteringsanlæg og maskiner.

- Delaftale 1: Smedeydelser i forbindelse med afhjælpning af driftsstop, der skal udføres med kort varsel (tilkald),

- Delaftale 2: Smedeydelser i forbindelse med forebyggende vedligeholdelsesopgaver samt mindre modifikationer og ombygninger af anlæg og maskiner (planlagte opgaver) og fremstilling af reservedele,

- Delaftale 3: Elektrikerydelser i forbindelse med afhjælpning af driftstop samt mindre modifikationer og ombygninger af anlæg og maskiner,

- Delaftale 4: Transportbåndydelser omfattende fremstilling og udskiftning af transportbånd.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Smedeydelser tilkald

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50531000
50532000
50532100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1 omfatter smedeydelser i forbindelse med afhjælpning af driftsstop og mindre ad-hoc opgaver. Ydelserne vil skulle udføres med kort varsel efter tilkald og på Aafatek’s pladser. Ydelserne skal udføres i tæt samarbejde og koordinering med Aafatek.

Afhjælpning er defineret ved:

- Et sorteringsanlæg eller en maskine er ramt af en fejl, hvilket forhindrer normal drift, og der er behov for at bringe det pågældende sorteringsanlæg/maskine i funktionsdygtig stand igen snarest mulig. Der er derfor i reglen tale om en opgave af akut karakter.

De ydelser, som skal udføres omfatter (ikke udtømmende liste):

- Fejlfinding og afhjælpning af driftsstop på sorteringsanlæg bestående af (ikke udtømmende liste):

- - Transportbånd;

- - Overbåndsmagneter;

- - Fødeanordninger;

- - Hydraulikanlæg.

- Udskiftning af mindre komponenter såsom lejer, bæreruller, elmotorer og gear,

- Levering af de til ydelserne nødvendige diverse reservedele og forbrugsmaterialer, såsom lejer, bolte, møtrikker mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Afatek har mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse af aftalen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Afatek har mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse af aftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Smedeydelser - planlagte opgaver

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50531000
50532000
50532100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2 omfatter smedeydelser i forbindelse med samt mindre modifikationer og ombygninger af anlæg og maskiner. Ydelserne udføres efter forudgående aftale med Afatek, hvor der også aftales en dato og tid for arbejdets udførelse. Forinden ydelsen udføres foreligger der en aftale om prisen.

Ydelserne vil skulle udføres på Afatek’s pladser samt som værkstedsarbejde i forbindelse med fremstilling af reservedele. Ydelserne skal udføres i tæt samarbejde og koordinering med Afatek.

Ydelserne er karakteriseret ved:

- Arbejdet skal udføres inden for normal arbejdstid, medmindre andet specifikt er aftalt med Afatek.

- Ved bestilling af ydelsen aftales nærmere dato og tid for arbejdets udførelse,

- I almindelighed forpligter Leverandøren sig dog til at kunne påbegynde ydelsen senest 2 arbejdsdage fra bestilling fra Afatek er foretaget. Det konkrete tidspunkt for påbegyndelse af opgaven vil dog altid blive besluttet af Afatek og kan godt ligge på et senere tidspunkt, f.eks. hvis dette passer bedre af hensyn til Afatek´s produktion.

De ydelser som skal udføres omfatter (ikke-udtømmende liste):

- Smøring, olieskift mv. på sorteringsanlæg og maskiner (ikke udtømmende liste):

- - Transportbånd,

- - Overbåndsmagneter,

- - Fødeanordninger,

- Hydraulikanlæg.

- Fremstilling og montering af beslag, plader og afskærmninger;

- Udførelse af diverse mindre ombygninger og modifikationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Afatek har mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse af aftalen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Afatek har mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse af aftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elektrikerydelser

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31110000
31200000
31300000
50000000
50500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3 omfatter elektrikerydelser i forbindelse med afhjælpning af driftsstop samt planlagte opgaver omfattede mindre tilpasninger og ændringer af bestående elinstallationer på sorteringsanlæg og maskiner. Desuden omfatter ydelserne fejlfinding af elinstallationer i kontorer og mandskabslokaler. Ydelserne skal udføres i tæt samarbejde og koordinering med Afatek.

De ydelser, som skal udføres omfatter (ikke udtømmende liste):

- Fejlfinding og reparation af elinstallationer på sorteringsanlæg og maskiner,

- Udskiftning og levering af diverse komponenter såsom afbrydere, relæer mv.,

- Diverse ændringer og ombygninger af elinstallationer i forbindelse med modifikationer og ændringer af sorteringsanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Afatek har mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse af aftalen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Afatek har mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse af aftalen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Fremstilling, levering og montering af transportbånd

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000
50500000
50530000
50531000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4 omfatter fremstilling, levering og montering af nye transportbånd (gummibånd) til montering på eksisterende transportører.

Transportørerne indgår i sorteringsanlæggene og anvendes til transport af forbrændingsslagge og de fraktioner, som frasorteres fra slaggen.

Ydelserne vil skulle udføres på Afatek’s plads på Selinevej samt som værkstedsarbejde i forbindelse med fremstilling og forberedelse af transportbåndene. Ydelserne skal udføres i tæt samarbejde og koordinering med Afatek.

Ydelserne er karakteriseret ved:

- Arbejdet skal udføres inden for normal arbejdstid, medmindre andet specifikt er aftalt med Afatek,

- Ved bestilling af ydelsen aftales nærmere dato og tid for arbejdets udførelse,

- I almindelighed forpligter Leverandøren sig dog til at kunne påbegynde ydelsen senest 2 arbejdsdage fra bestilling er foretaget. Det konkrete tidspunkt for påbegyndelse af opgaven vil dog altid blive besluttet af Afatek og kan godt ligge på et senere tidspunkt, f.eks. hvis dette passer bedre af hensyn til Afatek´s produktion,

- Afatek vil i det omfang, som det er muligt, bestræbe sig på at udskiftning af transportbånd planlægges og udføres på et på forhånd aftalt tidspunkt,

- Leverandøren forpligter sig jf. ovenstående til at være lagerførende eller til med kort varsel at kunne fremskaffe gummibånd i den krævede kvalitet og i de krævede dimensioner.

Leverandøren forpligter sig endvidere til at have døgnvagt, således at Afatek ved pludseligt opståede skader kan tilkalde assistance.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Afatek har mulighed for at forlænge aftalen med 2 gange 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Afatek har mulighed for at forlænge aftalen med 2 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/05/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/05/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. håndhævelseslovens §7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.125