23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-179562
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mölndal Energi Aktiebolag

Ramavtal konsulttjänster bygg och markarbeten


Mölndal Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Mölndal Energi Aktiebolag
556488-8518
Box 34
Mölndal
431 21
Sverige
Kontaktperson: Matts Lindgren
E-post: Matts.lindgren@molndalenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.molndalenergi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal konsulttjänster bygg och markarbeten

Referensnummer: 18/5
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Förfrågan avser 3 årigt ramavtal, med möjlig förlängning 2 + 2 + 1 år, omfattande bygg- och markprojektering, samt relaterade discipliner som el, vvs, kontrollansvarig och projektledning för Mölndal Energis produktionsanläggningar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71300000
71315000
71315200
71315210
71320000
71500000
71540000
71541000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Förfrågan avser 3 årigt ramavtal, med möjlig förlängning 2 + 2 + 1 år, omfattande bygg- och markprojektering, samt relaterade discipliner som el, vvs, kontrollansvarig och projektledning för Mölndal Energis produktionsanläggningar.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 220-504574
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/02/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/04/2019

Send til en kollega

0.089