23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 080-192466
Offentliggjort
24.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Svenska esf-rådet

Upphandling av lokalvårdstjänster huvudkontor Gävle


Svenska esf-rådet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Svenska esf-rådet
202100-5224
Drottninggatan 9
Gävle
801 05
Sverige
Kontaktperson: Núria Orozco Fontrodona
E-post: nuria.orozco-fontrodona@esf.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.esf.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av lokalvårdstjänster huvudkontor Gävle

Referensnummer: 2019/00048
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
90900000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avser lokalvårdstjänster till Svenska ESF-rådets huvudkontor i Gävle.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 043 715.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
90919200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE313
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Drottninggatan 9, plan 3 samt 1, 801 05 Gävle

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avser lokalvårdstjänster till Svenska ESF-rådets huvudkontor i Gävle.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 60 %
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 40 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 026-058105
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Norrlands Miljövård Aktiebolag
556180-2959
Lagergatan 12
Sundsvall
856 33
Sverige
E-post: andre.sehlstedt@nmv.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress: http://www.nmv.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 043 715.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019

Send til en kollega

0.062