23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 080-192691
Offentliggjort
24.04.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Fjärrvärmeledningar och detaljer


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Tekniska verken i Linköping AB (publ)
556004-9727
Box 1500
Linköping
581 15
Sverige
Kontaktperson: Thomas Mikiwer
E-post: thomas.mikiwer@tekniskaverken.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxeqswbuq&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxeqswbuq&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fjärrvärmeledningar och detaljer

Referensnummer: 19/105
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
44163120
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar Fjärrvärmeledningar avseende flexrör, enkelrör, dubbelrör samt detaljer.

Bakgrund

Tekniska verken-koncernen bedriver fjärrvärmeverksamhet i Östergötland med Linköping och Mjölby som huvudorter samt i Sörmland med Katrineholm som huvudort. I Mjölby med omnejd sker detta via det majoritetsägda bolaget MSE, Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Syfte och mål

Upphandlingen avser leverans av fjärrvärmeledningar och fjärrvärmedetaljer. Avsikten är att teckna ramavtal med om möjligt minst tre leverantörer.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
44160000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar Fjärrvärmeledningar avseende flexrör, enkelrör, dubbelrör samt detaljer.

Bakgrund

Tekniska verken-koncernen bedriver fjärrvärmeverksamhet i Östergötland med Linköping och Mjölby som huvudorter samt i Sörmland med Katrineholm som huvudort. I Mjölby med omnejd sker detta via det majoritetsägda bolaget MSE, Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Syfte och mål

Upphandlingen avser leverans av fjärrvärmeledningar och fjärrvärmedetaljer. Avsikten är att teckna ramavtal med om möjligt minst tre leverantörer.

Omfattning

Upphandlingen avser fjärrvärmeledningar och fjärrvärmedetaljer och omfattningen motsvarar ca 10 MSEK per år.

Fjärrvärmeledningar omfattar:

— flexrör

— enkelrör

— dubbelrör

Fjärrvärmedetaljer omfattar:

— rördetaljer som markventiler- rördetaljer för enkelrör- rördetaljer för dubbelrör

Observera att uppdragets omfattning endast är uppskattade och gäller utan förbindelse.

Avsikten är att teckna ramavtal med om möjligt minst 3 leverantörer. För avrop upp till ett värde på 0.5 MSEK gäller rangordning och för avrop över ett värde på 0.5 MSEK gäller förnyad konkurrensutsättning.

Rangordning innebär att avrop först sker till den leverantör som är rangordnad som nummer ett (1). Om denna leverantör inte kan åta sig uppdraget går avropsförfrågan vidare till den leverantör som är rangordnad som nummer två (2) o s v. Förnyad konkurrensutsättning innebär att alla ramavtalsleverantörer får möjlighet att lämna anbud på aktuellt uppdrag. Uppdraget tilldelas den leverantör som bäst uppfyller ställda krav.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/05/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
23/04/2019

Send til en kollega

0.106