23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 081-193888
Offentliggjort
25.04.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

AB Nynäshamnsbostäder

Ramavtal ombyggnad hissar, Nynäshamnsbostäder


AB Nynäshamnsbostäder

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
AB Nynäshamnsbostäder
556292-3747
Box 257
Nynäshamn
149 23
Sverige
Kontaktperson: Anne-Christine Ehn
E-post: anne-christine.ehn@colligio.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nynasbo.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal ombyggnad hissar, Nynäshamnsbostäder

Referensnummer: 19/44
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45313100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Arbetet omfattar ramavtal för ombyggnadsarbeten av hissar i fastigheterna Backluravägen 3 - 5 och 15 - 17, Nynäshamn. Serviceåtaganden sköts i separat ramavtal.

Grundförutsättningar för aktuella ombyggnadsobjekt framgår av teknisk rambeskrivning.

Beställaren kommer att avropa ombyggnadsarbeten kontinuerligt under ramavtalets löptid. Totalt ingår tolv (12) hissar i fastigheterna. Prissättning ska göras för en hiss i enlighet med teknisk beskrivning.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 14 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
42416100
45111300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Arbetet omfattar ramavtal för ombyggnadsarbeten av hissar i fastigheterna Backluravägen 3 - 5 och 15 - 17, Nynäshamn. Serviceåtaganden sköts i separat ramavtal.

Grundförutsättningar för aktuella ombyggnadsobjekt framgår av teknisk rambeskrivning.

Beställaren kommer att avropa ombyggnadsarbeten kontinuerligt under ramavtalets löptid. Totalt ingår tolv (12) hissar i fastigheterna. Prissättning ska göras för en hiss i enlighet med teknisk beskrivning.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Tid för utbyte av hiss och inställestid vid avrop / Viktning: 30 %
Pris - Viktning: 70 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 042-095410
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
KONE Aktiebolag
556234-4639
Kista
164 96
Sverige
E-post: erik.klein2@kone.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.kone.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 14 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätt
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019

Send til en kollega

0.117