23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 092-222549
Offentliggjort
14.05.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.06.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14ef5bab-77a7-45e6-8ea8-b43af94cdaa5/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Delaftale C (Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C)

(16.10.2019)
Allianceplus A/S
Sdr. Ringvej 49A
2605 Brøndby

Delaftale A (Grøndalsvej 1, 8260 Viby J; Grøndalsvej 2, 8260 Viby J; Holmevej 180, 8270 Højbjerg)

(16.10.2019)
Anders Andersens Rengøring
Rugvænget 40
2630 Tåstrup

Delaftale B (Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C; Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C; Bautavej 1, 8210 Aarhus V; Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov)

(16.10.2019)
Anders Andersens Rengøring
Rugvænget 40
2630 Tåstrup

Vinduespolering af en række administrationsbygninger i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Karen Blixens Boulevard 7
Brabrand
8220
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
Telefon: +45 41855831
E-mail: vhp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14ef5bab-77a7-45e6-8ea8-b43af94cdaa5/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14ef5bab-77a7-45e6-8ea8-b43af94cdaa5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14ef5bab-77a7-45e6-8ea8-b43af94cdaa5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/14ef5bab-77a7-45e6-8ea8-b43af94cdaa5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vinduespolering af en række administrationsbygninger i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af vinduespolering på af en række administrationsbygninger i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale A (Grøndalsvej 1, 8260 Viby J; Grøndalsvej 2, 8260 Viby J; Holmevej 180, 8270 Højbjerg)

 

Delkontraktnr.: Delaftale A
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune (Grøndalsvej 1, 8260 Viby J; Grøndalsvej 2, 8260 Viby J; Holmevej 180, 8270 Højbjerg).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af vinduespolering på af en række administrationsbygninger i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

De fremtidige kontrakter kan forlænges i op til 24 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges kontrakterne på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.3 ”Teknisk og/eller faglig kapacitet” (referencer).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Grøndalsvej 1: Optionspris på Solceller/glasfacade (ca. 2330 m2).

Grøndalsvej 2: Optionspris på glas i hall m/vandfald, herunder afkalkning (ca.60 m2).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale B (Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C; Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C; Bautavej 1, 8210 Aarhus V; Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov)

 

Delkontraktnr.: Delaftale B
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune (Værkmestergade 15, 8000 Aarhus C; Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C; Bautavej 1, 8210 Aarhus V; Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af vinduespolering på af en række administrationsbygninger i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

De fremtidige kontrakter kan forlænges i op til 24 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges kontrakterne på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af ude-lukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.3 »Teknisk og/eller faglig kapacitet« (referencer).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale C (Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C)

 

Delkontraktnr.: Delaftale C
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune (Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C).

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af vinduespolering på af en række administrationsbygninger i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

De fremtidige kontrakter kan forlænges i op til 24 måneder på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges kontrakterne på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Aarhus Kommune prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af ude-lukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere, der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i af-snit 6.3 »Teknisk og/eller faglig kapacitet« (referencer).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængig af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

— Har en omsætning på minimum 150 000 DKK ekskl. moms.,

— Har en positiv egenkapital,

— Har en soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

— I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver in-den for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Ansøger skal angive 3 referencer.

Med lignende referencer forstås opgaver, der i sin karakter af ydelser er sammenlignelig med den udbudte opgave med vinduespolering af administrationsbygninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Aarhus Kommune accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

— I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende opgaver in-den for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

Ansøger skal angive 3 referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en klausul om arbejdsvilkår, en uddannelsesklausul og en klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde, accepterer Aarhus Kommune ikke ansøgning fra ansøgere, som:

— Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

— Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

— Aarhus Kommune kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøger integritet. Vurderingen af, hvorvidt der er tale om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om Ansøgers/tilbudsgivers integritet, vil blive foretaget i henhold til proportionalitetsprincippet i udbudslovens § 2, stk. 1,

— Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, der har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

— Aarhus Kommune kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

— Aarhus Kommune kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes ,beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger,

— Ansøgeren har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren er etableret, jf. dog Udbudslovens § 135, stk. 4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2019

Send til en kollega

0.125