23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 097-233406
Offentliggjort
21.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://app.byggeprojekt.dk

Indlevering af tilbud

Til
18.06.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk

Udbyder

Casa A/S

SOSU Horsens - fagentrepriser


Casa A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
CASA A/S
29205272
Havnen 5
Horsens
8700
Danmark
Kontaktperson: Kristian Laursen Nielsen
Telefon: +45 21198862
E-mail: kln@casa-as.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.casa-as.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bisgaard|Ejsing ApS
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
Telefon: +45 51517575
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

CASA A/S - SOSU Horsens. Offentlig udbud af entrepriser vedr. Klinker og fliser, Facadelukning (Genudbud), Indvendig tømrerarbejder, Mobilvægge, Undergulve, Gulvbelægning, El og Svagstrøm

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SOSU Horsens har indgået aftale med CASA A/S om projektering og udførelse af ”nøglefærdigt byggeri” omfattende ca. 4 400 m2 kvadratmeter Social- og sundhedsskole på det nye Campusområde i Horsens Midtby. Skolen er disponeret som et kompakt atrium med skolens funktioner organiseret i 4 etager omkring et centraltgennemgående atrium.

Med ”nøglefærdigt byggeri” menes, at CASA A/S både er bygherre (delegeret bygherre) og totalentreprenør i forbindelse med byggeriets opførelse.

Social- og Sundhedsskolen er som selvejende institution i statsligt regi omfattet af udbudsloven og CASA A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtet til at løfte udbudspligten.

Udbuddet omhandler følgende entrepriser: Entreprisen vedr. Klinker og facader (ENT07), facadelukning (ENT10-1)-Genudbud, Indvendig tømrerarbejder (ENT11-1), Mobilvægge (ENT11-2), Undergulve (ENT12), Gulvbelægning (ENT13), El og Svagstrøm (ENT24).

Tilbudsgiver kan byde på alle entrepriser, flere entrepriser eller blot en enkelt entreprise

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. klinker og fliser (ENT07)

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44111700
44113200
44111900
45431100
45431200
45262520
45431000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Klinker og fliser.

Entreprisen indebærer i hovedtræk levering og montering af gulv og vægfliser

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. facadeluk (ENT10-1)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45421100
45422000
45443000
44212381
45400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Udvendig tømrer arbejde.

Entreprisen indebærer i hovedtræk levering og montering af udvendig facade.

Beklædning i alu og afskærmning omkring ventilation på taget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. indvendige tømrerarbejde (ENT11-1)

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45421100
45422000
45324000
45421152
45421146
45323000
45441000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter: Indvendig tømrerarbejde.

Entreprisen indebærer i hovedtræk: Indvendige døre og vinduer, Fuldglas vægge, Lister, Fuger, Indvendige lette vægge, Akustiske absobenter og Mineraluldslofter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. mobilvægge (ENT11-2)

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112300
44112310
45421141
45421152
44221230
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Mobilvægge.

Entreprisen indebærer i hovedtræk levering og montering af mobilvægge.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. undergulve (ENT12)

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112200
45432100
45432110
45432130
45430000
45262321
45262320
45320000
45323000
45262350
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Undergulve Entreprisen indebærer i hovedtræk levering og montering af slidlag inkl. lyddug og polystyren.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 730 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. gulvbelægning (ENT13)

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112200
45432100
45432130
45432110
45430000
45432113
44112240
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter Gulvbelægninger.

Entreprisen indebærer i hovedtræk levering og montering af linoleum, vinyl og polyethan og sportsgulv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 180 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprisen vedr. El og svagstrøm (ENT24)

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000
45311000
45311100
45311200
45300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter EL-arbejder.

Entreprisen indebærer i hovedtræk el-installationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Klinker og fliser (ENT07):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Facadelukning (ENT10-1):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 2 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 500 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 5%.

Indvendigt tømrerarbejde (ENT11-1):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 7 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 500 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 5%.

Mobilvægge (ENT11-2):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Undergulve (ENT12):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 5 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10%.

Gulvbelægning (ENT13):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 4 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 500 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10%.

El og Svagstrøm (ENT24):

Tilbudsgiver skal i ESPD’en oplyse årlig omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de 3 seneste regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 5 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være mindst 1 000 000 DKK.

Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge 3 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende opgaver.

Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Oplysninger om kontraktudførelsesvilkår, betingelser for AB92, klausuler mv., fremgår af udbudsmaterialet, herunder byggesagsbeskrivelsen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/06/2019
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan søges frem via:

Klinker og fliser (ENT07): https://app.byggeprojekt.dk/public/1497-10116_–_SOSU

Facadelukning (ENT10-1): https://app.byggeprojekt.dk/public/1492-10116_–_SOSU

Indvendigt tømrerarbejde (ENT11-1): https://app.byggeprojekt.dk/public/1496-10116_–_SOSU

Mobilvægge (ENT11-2): https://app.byggeprojekt.dk/public/1495-10116_–_SOSU

Undergulve (ENT12): https://app.byggeprojekt.dk/public/1494-10116_–_SOSU

Gulvbelægning (ENT13): https://app.byggeprojekt.dk/public/1493-10116_–_SOSU

El og Svagstrøm (ENT24): https://app.byggeprojekt.dk/public/1483-10116_–_SOSU

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens (byggeprojekt.dk) spørgsmålmodul.

Spørgsmål vil blive besvaret via rettelsesblad/supplementsblad, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 6.6.2019, kl. 12:00. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest den 11.6.2019.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

Send til en kollega

0.094