23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 097-236194
Offentliggjort
21.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Ibruktagandeorganisation Borås Ställverksbyte


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Per Nyhlén
Telefon: +46 771921921
E-post: per.nyhlen@trafikverket.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Trafikverket

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ibruktagandeorganisation Borås Ställverksbyte

Referensnummer: 2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
71311230
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ibruktagandeorganisation Signal för Projekten Spårbyte Borås-Hillared, FJB och Spårbyte Borås-Herrljunga och Borås Ställverksbyte

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Lägsta anbud: 9 800 000.00 SEK / Högsta anbud: 10 100 000.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71311300
71530000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

405 33 Göteborg

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ibruktagandeorganisation Signal för Projekten Spårbyte Borås-Hillared, FJB och Spårbyte Borås-Herrljunga och Borås Ställverksbyte

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Ibruktagandeorganisation Borås Ställverksbyte

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SIBEK-Signalbesiktning AB
556729-8483
Polygonvägen 39
Täby
187 66
Sverige
Telefon: +46 243219910
E-post: lars-goran@sibek.se
Fax: +46 703241585
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.sibek.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 9 800 000.00 SEK
Lägsta anbud: 9 800 000.00 SEK / Högsta anbud: 10 100 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/05/2019

Send til en kollega

0.079