23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-238343
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Mölndals stad

Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar


Mölndals stad

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 080-192768)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Mölndals stad
212000-1363
Mölndal
431 82
Sverige
Kontaktperson: Niklas Adebahr
E-post: niklas.adebahr@molndal.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.molndal.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Underhåll och ombyggnader av VA-anläggningar

Referensnummer: TEN 187/19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45231300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling avseende ramavtal för underhåll, ny- och ombyggnader av Va-anläggningar inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekt inom ramavtalet avser bl.a. pumpstationer, dricksvattenanläggningar och LTA-stationer.

Upphandlingsföremålet

Mölndals stad, tillsammans med Härryda kommun, genomför upphandling avseende ramavtal för underhåll, ny- och ombyggnader av VA-anläggningar. Anbudsgivare inbjuds härmed att lämna anbud.

Tjänster inom ramavtalet omfattar service, underhåll och ombyggnation av VA-anläggningar inom Mölndals stad och Härryda kommun. Objekten avser bl.a. pumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, LTA-pumpstationer mfl. Arbeten omfattar även nybyggnation av LTA-stationer. Arbeten inom ramavtal kommer att avropas löpande efter behov.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 080-192768

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.2.7)
Plats där texten ska ändras: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
I stället för:
Datum: 07/06/2019
Ska det stå:
Datum: 18/06/2019
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 23/08/2019
Ska det stå:
Datum: 29/08/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 03/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.14