23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-238392
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Västra Götalandsregionen

Västfastigheter Evakueringsbyggnad 4215 Östra Sjukhuset


Västra Götalandsregionen

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 055-125864)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Västra Götalandsregionen
232100-0131
Flöjelbergsgatan 2 A
Mölndal
431 35
Sverige
Kontaktperson: Terés Stenholm
E-post: teres.stenholm@vgregion.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vgregion.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Västfastigheter Evakueringsbyggnad 4215 Östra Sjukhuset

Referensnummer: FAST 204-2011
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45210000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Evakueringsbyggnad 4215 Östra Sjukhuset, se bifogat dokument

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-125864

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.1)
Plats där texten ska ändras: Benämning på upphandlingen
I stället för:
Ska det stå:

Västfastigheter Evakueringsbyggnad 4215 Östra Sjukhuset

Avsnitt nummer: II.1)
Plats där texten ska ändras: Upphandlingens omfattning, Part 0, Referensnummer
I stället för:
Ska det stå:

FAST 204-2011

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.111